Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2021.12.21. 13:44
2021. december 15-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.     A Képviselő-testület elfogadta a 2022. évi átmeneti gazdálkodás tárgyában készült beszámolót.

2.     Elfogadásra került a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi működéséről szóló beszámoló.

3. A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségének teljesítése tárgyában készült beszámolókat.


4.     A Képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét.

5.     A Képviselő-testület tagjai elfogadták a lakóhely környezeti állapotáról szóló tájékoztatást.

6.   A Képviselő-testület döntött a Helyi Építési Szabályzat nyolc területet érintő módosításáról és elfogadta az erre vonatkozó rendeletmódosítást.

7.   A Városháza földszinti tanácskozó terme hangtechnikai eszközeinek beszerzésével és beszerelésével a Hang-Mester Kft-t bízta meg a Képviselő-testület, biztosítva ennek anyagi fedezetét.

8.     Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítése tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület.

9.    A Képviselő-testület módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI.12.) rendeletét.

10.  Módosításra került a város vagyonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet.

11.  A városban kialakítandó parkolási rendszer megvalósításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásával az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft-t bízta meg a Képviselő-testület.

12.  Az Agárd városrészben található 6329/33 hrsz-ú közútnak  „Galamb” utca elnevezést adta a Képviselő-testület.

13.  Elfogadásra került a Képviselő-testület 2022. évi munkaterve.

14. Előző ülésen hozott határozatához kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött a Gárdonyi Géza település tábla tervezési és kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadásáról.

15.  Ugyancsak előző ülésen hozott döntést a Képviselő-testület az injektálásos technológiával történő növényvédelmi munkákat elvégző vállalkozók megbízásáról, mely döntéshez kapcsolódóan elfogadta az erre vonatkozó vállalkozási szerződéseket.

16.  A Képviselő-testület döntött a Gárdonyi Városi Sportclubbal kötött kölcsönszerződés módosításáról, mely szerint a kölcsön visszafizetési határidejét 2022. február 28. napjára módosította.

Zárt ülésen hozott döntések

17.  A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok köztartozásmentességéről szóló tájékoztatást.

18.  - 19.  Döntés született a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. és az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjének megbízása tárgyában.

20. A Képviselő-testület határozatot hozott a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. kérelme   ügyében.

21. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó pályázat kiírásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

 

                                                                                                          Jankovics Zoltánné

                                                                                                                     jegyző

Fel