Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2021.11.08. 17:12
2021. november 3-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1.     Az agárdi városközpontban megvalósuló barnamezős beruházáshoz kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött az orvosi rendelőket magába foglaló épületrész elektromos és gyengeáramú hálózatra vonatkozó pótmunkáknak a kivitelező SP Hungary Zrt. részéről történő megrendeléséről.

2.     A Képviselő-testület hozzájárult egy önkormányzati tulajdonú ingatlan határrendezése érdekében szükséges telekalakítási eljárás megindításához.

3.     A településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításához kapcsolódóan a Képviselő-testület visszavonta a beépítésre szánt területekről hozott 465/2021. (X.20.) határozatát és e tárgyban új döntést hozott.


Zárt ülésen hozott döntések

4.     Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek tárgyában kiírt pályázat ügyében hozott döntést a Képviselő-testület, melynek során a pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánította.

5.     Döntés született az Agárdi Zöld Kft. kérelmének tárgyában.

6.     A Képviselő-testület jóváhagyta a gárdonyfürdői strand bérletére vonatkozó szerződést.

                                                                                                                                            Jankovics Zoltánné
                                                                                                                                                     jegyző
Fel