Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2021.10.14. 15:29
2021. október 6-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.     A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámolót. 

2.     Ugyancsak elfogadásra került a 2020. évi adóztatásról szóló beszámoló. 

3.    Bérleti díj mérséklése iránt benyújtott kérelem tárgyában hozott hozzájáruló határozatot a Képviselő-testület, figyelembe véve a koronavírus járvány okozta nehéz helyzetet. 

4.  A Képviselő-testület módosította a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendeletet. 

5.   A Képviselő-testület módosította a Fókusz Szociális Szolgálat alapító okiratát, mivel az intézmény tevékenységét egy új telephelyen is ellátja a 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 8/A. szám alatt.


6.     Egy elidegenítésre kerülő ingatlan vonatkozásában az önkormányzatot megillető elősárlási jog gyakorlása tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület, miszerint elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
7.     A településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályzási terv nyolc tervezési területet érintő módosításához kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött a partnerségi  egyeztetési szakasz lezárásáról, felhatalmazva a polgármestert a végső, véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezésére az illetékes állami főépítészénél. 
 
8.     Az agárdi városközpontban létesülő parkoló és útalap építésére vonatkozó, előző ülésen elfogadott közbeszerzési felhívás módosítása szükségessé vált, így a Képviselő-testület döntött az előző dokumentáció visszavonásáról és az új dokumentáció elfogadásáról.  
 
9.     A Képviselő-testület határozatot hozott a Varsa Sport Kft.-vel önkormányzati tulajdonú ingatlanrész elidegenítésére vonatkozóan korábban kötött adásvételi szerződés módosításáról. 
 
10.     Útépítések tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyomán hozott döntést a Képviselő-testület. A részben lakossági, részben önkormányzati finanszírozásból megvalósuló utak illetve útszakaszok építését az Orinoco 2002. Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a PUHI Tárnok Kft. végzi, a gárdonyi Bercsényi utca felújítása a STRABAG Általános Építő Kft. kivitelezésében fog megtörténni. Agárdon az Alkotmány és Iskola utcák kereszteződésében a gyalogos átkelőhely és az Iskola utcai járda építését az UTÉPSZERV Kft. fogja elvégezni. 
 
11.     A Képviselő-testület döntött az előzőekben ismertetett útépítések során közreműködő műszaki ellenőrök kiválasztásáról.A műszaki ellenőrzési munkák elvégzésére a Plan-M Bt., Szalai Sándor és Hajas Ákos kerül megbízásra.

 

Zárt ülésen hozott döntések

12.  A Képviselő-testület elfogadta az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2021. évi I-II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. 

13.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek elidegenítésére vonatkozó pályázat kiírásáról hozott döntést a Képviselő-testület. 

14.     Az agárdi Napsugár strand területén található ún. vas öltöző és napozó terasz épület teljes körű bontási munkáival a Holz Cargo Trans Kft-t bízta meg a Képviselő-testület.

 

                                                                                                          Jankovics Zoltánné

                                                                                                                    jegyző

 

 

 
Fel