Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2021.09.24. 08:29

2021. szeptember 15-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.      A Képviselő-testület arról döntött, hogy a vonatkozó „Tisztítsd meg az országot” projektre vonatkozó felhívás alapján pályázni kíván a Gárdony város közigazgatási területén levő illegális hulladéklerakók felszámolására 10.676.146,- Ft összegű támogatás elnyerése céljából.

2.      A Tankerületi Központ megkeresése alapján a Képviselő-testület egyetértő döntést hozott az iskolai felvételi körzetek meghatározása tárgyában, az egyes intézményekben tanuló hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának megállapításával egyidejűleg.

3.      Döntés született arra vonatkozóan, hogy a Harmónia Művészeti Alapítvány „KúlTúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázata megvalósítása céljából az önkormányzat 2.500.000,- Ft összegű keretet biztosít a pályázati finanszírozás megtörténtéig.

4.      A Képviselő-testület arról határozott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2022. évi fordulójához.


5.      A Képviselő-testület döntött „a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról” szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

6.      A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Tankerület fenntartásában levő oktatási intézményekben található elavult informatikai eszközök selejtezésre kerüljenek.

7.      A Képviselő-testület döntést hozott arra vonatkozóan, miszerint a Gárdony Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményeinek megvalósítása során felmerült pótmunkák elvégzését indokoltnak tartja, egyidejűleg biztosítva annak fedezetét és elfogadva a vállalkozási szerződés módosítását.

8.      A Képviselő-testület határozatot hozott a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. által használt, általuk megvásárolni kívánt területet magában foglaló ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról.

9.      A Képviselő-testület elfogadta az agárdi városközponti parkoló és útalap építésére vonatkozó közbeszerzési dokumentációt.

10.      A Képviselő-testület módosította a Gárdonyi Városi Sportklub részére a Katlan melletti sportöltöző megvalósítása céljából nyújtott kölcsön visszafizetésének határidejét.

11.      Önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő telekalakítás tárgyában hozott hozzájáruló határozatot a Képviselő-testület.

Zárt ülésen hozott döntések

12.      Egy korábban, önkormányzati tulajdonban levő ingatlanra kiírt pályázat tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület, mely szerint azt benyújtott pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánította.

13.      Egyedi szociális ügyben hozott fellebbezés elutasításáról döntött a Képviselő-testület.

14.  -15.-16. A Képviselő-testület döntött a „Művelődésügyért”, a „Gárdony városáért” és a „Díszpolgár” kitüntető címek odaítéléséről.

                                                                                                          Jankovics Zoltánné

                                                                                                                    jegyző

Fel