• Gárdony

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2024.06.14. 11:20

2024. május 29-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.) A Képviselő-testület tudomásul vette a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének a város 2023. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját.

2.)-3.) Elfogadásra kerültek a Székesfehérvári és a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolók.

4.)   A Képviselő-testület tagjai tudomásul vették a 2023. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést. 


 

5.)  A Képviselő-testület döntött az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.

6.)  Elfogadásra került az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2023. évi felhasználásáról szóló tájékoztató.

7.)  A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet.

8.)  A Képviselő-testület tagjai tudomásul vették a Gárdony Város és Térsége TDM Egyesület 2023. évi beszámolóját.

9.) A Képviselő-testület döntött a Kicsi Gesztenye Családi Bölcsőde Egyesülettel korábban kötött ellátási szerződés módosításáról.

10.)-11.) Az Agárdi Tündérkert Bölcsőde és a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális      Központ intézményvezetői tisztségének betöltésére vonatkozó pályázati kiírások elfogadásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

12.) Az önkormányzatot egy adott ingatlan vonatkozásában megillető elővásárlási jog gyakorlása tárgyában hozott döntést Képviselő-testület, mely szerint ezen jogával nem kíván élni.

13.) A Képviselő-testület döntést hozott egy külterületi ingatlanrészre vonatkozó ajándékozás elfogadása tárgyában.

14.) Korábbi döntéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott egy önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés elfogadásáról.

15.) Névhasználat iránti kérelem tárgyában hozott hozzájáruló döntést a Képviselő-testület.

16.) A Képviselő-testület döntött a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

17.)  A Trappancs Egyesület kérelme alapján 100.000,- Ft támogatás megállapításáról hozott döntést a Képviselő-testület.

18.)Korábbi döntéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott egy, az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés elfogadásáról.

19.) A Gárdonyi Óvoda új bejárati építményének kivitelezésére a Fenyő KHT Kft. kiválasztásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

 

Zárt ülésen hozott döntések

20.)-21.) A Képviselő-testület elfogadta az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2024. évi I. negyedévi tevékenységéról szóló beszámolót.

22.)-27.) A Képviselő-testület elfogadta a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft., az Agárdi Zöld Kft. és a VHG Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját és üzleti tervét.

28.) A Képviselő-testület döntést hozott az Agárdi étterem üzemeltetésére kiírt pályázat eredményének tárgyában.

 

                                                                                                                                      Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                               jegyző

Fel