• Gárdony

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2024.05.30. 14:02

2024. május 8-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.) A Képviselő-testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.

2.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

3.) A gárdonyi 2. számú háziorvosi praxis vonatkozásában a Képviselő-testület tudomásul vette Dr. Halmai-Benkő Eszter háziorvosi bejelentését, mely szerint a praxist Dr. Halmai Richárd részére el kívánja adni. Egyben kinyilvánította azon szándékát, mely szerint a praxist megválasztó orvossal, amint arra lehetőség nyílik feladat-ellátási szerződést köt. Egyidejűleg döntött az erre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés elfogadásáról.


4.) A gárdonyi Kossuth utca felújítására vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött a nyertes vállalkozó, az Utépszerv Kft. kiválasztásáról és megbízásáról.

5.) -6.) -7.) -8.) A Képviselő-testület döntést hozott a Helyi Építési Szabályzat egyes részeit érintő módosításokra vonatkozó eljárás megindításáról és az ehhez kapcsolódó településrendezési feladatokat elvégző Fehér Vártervező Kft. megbízásáról.

9.) Döntés született az agárdi hajóállomásnál megépített étterem és mosdó üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

10.) A Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kérelme alapján a Képviselő-testület 250.000,- Ft támogatást biztosított a gyergyószentmiklósi általános iskolával évtizedek óta fennálló testvérvárosi kapcsolathoz kötődő ez évi látogatás autóbuszköltségeinek fedezésé céljából.

11.) A Képviselő-testület tagjai határozatot hoztak a 2024. évi jótékonysági bál bevételének az iskolák közötti, létszámarányos megosztásának tárgyában. A támogatás a hátrányos helyzetű tanulók kirándulásának segítését célozza.

12.) Az agárdi kikötőben megépült étterem és mosdó épülethez vezető sétány kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület döntést hozott a nyertes kivitelező, Equitas Építő Kft. kiválasztásáról és megbízásáról.

13.) A gárdonyi hűtő- és látványtavak melletti területen létesítendő faaprítékos út kivitelezésére vonatkozóan a Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. megbízásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

14.) Az önkormányzat jogelődje javára bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint építési- és telekalakítási tilalom törléséről hozott döntést a Képviselő-testület.

15.) A Képviselő-testület arról döntött, hogy a gárdonyi lakosok szakorvosi ellátásának megtartása érdekében a velencei rendelőintézet részére 7.000.000,- Ft működési támogatást nyújt az önkormányzat.

16.) A Képviselő-testület által korábban hozott, egy önkormányzati tulajdonú ingatlan cseréjét érintő döntéshez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott a korábbi döntés módosításáról és a csereszerződés elfogadásáról.

 

                                                                                                                              Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                       jegyző

 
Fel