• Gárdony

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2024.02.08. 15:12

2024. január 24-én ez évi első ülését tartotta Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.) -2.) A Képviselő-testület döntést hozott a polgármester előző évi igénybe vett szabadsága mértékének, valamint a 2024. évi szabadsága ütemezésének megállapítása tárgyában.

3.) A Képviselő-testület döntött a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2024. évi teljesítménycéljainak meghatározásáról.


4.) A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjára vonatkozó rendeletet.

5.) A Képviselő-testület döntött a Polgármester és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 2024. évi cafetéria keretének megállapítása, valamint a Cafetéria juttatásra vonatkozó Közszolgálati Szabályzat elfogadása tárgyában.

6.) -7.) Elfogadásra került a Gárdonyi Óvoda, valamint a Tündérkert Bölcsőde nyitvatartási, valamint nyári zárva tartási rendje.

8.) A Kicsi Gesztenye Családi Bölcsőde működtetése érdekében a Képviselő-testület elfogadta az egyesület és az önkormányzat között megkötendő ellátási szerződést.

9.) Módosításra került a közterület-használtat egyes kérdéseiről szóló 32/2004. (IX.3.) önkormányzati rendelet.

10.) A gárdonyi hűtő- és látványtavak kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a Geotechnika Kft.-t nyilvánította a Képviselő-testület.

11.) Elfogadásra került a 2024. évi közbeszerzési terv.

12.) A Képviselő-testület döntött a Gárdony Óvoda utca felújítása II.-III. ütem beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról, az ehhez kapcsolódó dokumentáció elfogadásáról és az ajánlattételre felkért vállalkozások meghatározásáról.

13.) A Képviselő-testület döntést hozott a Településszerkezeti Terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv több területet érintő módosításához kapcsolódó környezeti értékelési és véleményezési eljárás lezárásáról.

14.) -15.) Korábbi döntéseihez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződések elfogadásáról.

16.) A Gárdonyi Géza Általános Iskola épületvillamossági tervezési feladatainak ellátásával a Lászlóvill Kft.-t bízta meg a Képviselő-testület.

17.) A Gárdonyi Bóné Kálmán u. 11. szám alatti ingatlanon levő önkormányzati tulajdonú lakás felújítási munkáinak elvégzésével a Fenyő KHT Kft.-t bízta meg a Képviselő-testület.

18.) -19.) Névhasználat iránti kérelmek ügyében hozott döntést a Képviselő-testület.

20.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról, valamint az erre vonatkozó bérleti szerződés elfogadásáról született döntés.

21.) -22.) -23.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő telekalakítás és forgalomképessé nyilvánítás tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület.

24.) Közforgalmú kikötőkre vonatkozó együttműködési megállapodás módosítására és mederbérleti szerződések megkötésére vonatkozóan hoztak határozatot a Képviselő-testület tagjai.

25.) A Képviselő-testület elfogadta Gárdony Város 2018-2030. közötti időszakra vonatkozó klímastratégiáját.

26.) Névhasználat iránti kérelem tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület.

27.) A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2024. február 1-ei megszűnéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott a társulás megszűnéséről és a tagok közötti elszámolásról.

28.) Az Agárdi Parkerdő villamos hálózatának bővítése érdekében áramváltós mérőhely kialakításával a Babovill Villamos Ipari Szolgáltató Kft. megbízásáról döntött a Képviselő-testület.

29.) A városban megvalósuló közvilágítás korszerűsítési projekt közbeszerzési feladatainak ellátásával a Cordillera Kft.-t bízta meg a Képviselő-testület.

30.) Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-testület a Fejér Vármegyei Önkormányzat által alapított díszpolgári és kitüntetői címek adományozása tárgyában, mely szerint ezen címek odaítélésére nem tesz javaslatot.

31.) Ugyancsak zárt ülésen született döntés az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vagyoni ügyében.

 

                                                                                                          Jankovics Zoltánné

                                                                                                                    jegyző

 
Fel