Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2021.09.09. 15:29

2021. szeptember 1-én rendkívüli ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.      Az agárdi Napsugár strand új bejárati épülete és az ahhoz kapcsolódó szociális blokk tervdokumentációjának elkészítésével Dányádi Áron építészmérnököt bízta meg a Képviselő-testület és egyben döntött a tervezési szerződés jóváhagyásáról.

2.      Korábbi, önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó döntéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott a vevők személyek változásáról és az adásvételi szerződés jóváhagyásáról.

3.      A megnövekedett gyermeklétszám miatt a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium kettő osztályának az elhelyezése nem biztosított, így az agárdi Közösségi Házban kell megoldania azt. Ennek érdekében a Képviselő-testület döntött a Közösségi Ház Székesfehérvári Tankerületi Központ részére történő ideiglenes használatba adásáról.


1.   4.   Előző ülésen hozott határozatához kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött „a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

5.      Önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában a Képviselő-testület hozzájárult ivóvízvezeték szolgalmi jog Magyar Állam javára történő bejegyzéséhez.

6.      A Magyar Posta nem vállalja tovább a címezetlen postai küldemények terjesztését, így a Képviselő-testület pályázatot írt ki a „Gárdonyiak Lapja” kiadvány terjesztésére vonatkozóan.  Mivel nem volt pályázó, a Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról döntött. Az újság terjesztéséről terjesztőpontok segítségével fogunk gondoskodni.

7.      A Képviselő-testület döntést hozott az agárdi Napsugár Strandon található „ún” méhsejt pavilonok bontását elvégző vállalkozó megbízásáról és a vállalkozási szerződése jóváhagyásáról.

8.      Döntés született a 2021. évi közbeszerzési terv módosításáról.

9.      A 70%-ban önkormányzati, 30%-ban lakossági hozzájárulással megvalósuló utcák, illetve utca szakaszok valamint a Gárdony Bercsényi utca útépítése és az Agárd Iskola utcai járda és gyalogátkelő megépítése céljából a Képviselő-testület döntést hozott a közbeszerzési eljárást lefolytató közbeszerzési szakérő megbízásáról és a közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról.

10.      Az agárdi Napsugár Strandon található acél szerkezetű öltöző és napozó terasz épület bontásának érdekében a Képviselő-testület döntött a bontási dokumentációt elkészítő vállalkozó megbízásáról.

11.      A Dinnyés városrészben tartandó „Családi Piknik Parti” megszervezése céljából a Képviselő-testület 100.000,- Ft támogatás megállapításáról határozott.

12.      A Gárdony Bóné K. u. 8. szám alatti felújított ingatlanban található 28 m2 alapterületű helyiségcsoportnak az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány használatba adására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

13.  A Képviselő-testület hozzájárult egy ingatlanra vonatkozóan bejegyzett építési és telekalakítási tilalom törléséhez.

14.  A „Gárdony városban megvalósulandó geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” pályázati projekt megvalósításához kapcsolódóan a „Gárdonyi közintézmények geotermikus energiával való ellátásának bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a Képviselő-testület határozatot hozott a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés módosításáról.

15.  Az Agárd Városközpontban megvalósuló út és parkoló építés kivitelezésének érdekében a Képviselő-testület döntött a közbeszerzési, szakértő kiválasztásáról és az ahhoz kapcsolódó megbízási szerződés elfogadásáról. A közbeszerzési eljárást az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. bonyolítja le.

16.  Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész forgalomképessé nyilvánításáról hozott döntést a Képviselő-testület.

17.  Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-testület az agárdi Napsugár strand területén található acél szerkezetű öltöző és napozó terasz épület bontására vonatkozó pályázat kiírásáról.


                                                                                                          Jankovics Zoltánné

                                                                                                                    jegyző

 
Fel