• Gárdony

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2023.10.28. 11:57

2023. október 18-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.) – 2.) A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról, valamint a 2022. évi adóztatásról szóló beszámolót.

3.) Módosításra került a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 52/2022. (XII.1.) önkormányzati rendelet. A módosítás szerint az érintett közterületeken a közvilágítás szünetelése november 1-től március 31-ig tart. 


4.) A Képviselő-testület rendeletet alkotott az avar és a kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól. A rendelet alapján a november 1-től február 28-ig tartó időszakban az avar és a kerti hulladék égetését hétfői és pénteki napokon 8.00-16.00 óra közötti időszakban lehet végezni. A hét többi napján, valamint az ünnepnapokon az égetés tilos.

5.) A Képviselő-testület módosította a Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2022. (V.26.) önkormányzati rendeletet.

6.) A Képviselő-testület elfogadta a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó költségfelosztás tárgyában az önkormányzat és a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház között megkötendő megállapodást.

7.) A Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme alapján a Képviselő-testület 60.000,- Ft támogatás megállapításáról döntött.

8.) A Képviselő-testület tagjai arról határoztak, hogy elfogadják a Székesfehérvár Városgondoksága Kft. vételi ajánlatát, mely szerint az önkormányzatnak a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben fennálló üzletrészét meg kívánja vásárolni.

9.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő víziközmű Magyar Állam javára történő átadása, valamint a víz- és szennyvízvezetékre vonatkozó szolgalmi jog és elidegenítési és terhelés tilalom bejegyzése ügyében hozott jóváhagyó döntést a Képviselő-testület.

10.) A gárdonyi sétány építés, út és parkoló felújítás tárgyában folyamatban levő közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Képviselő-testület a GEORÁMA 97 Bt-t bízta meg a műszaki ellenőrzési feladatok ellátásával.

11.) A TOP.-1.4.1.-19. kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázathoz kapcsolódó források összetételének módosítása tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület.

12.) A gárdonyi félszigeten található kettő magántulajdonú utca tekintetében a Képviselő-testület a „Victor Hugo” és a „Balzac” utcai nevek megállapításáról döntött.

13.) Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-testület egy önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása tárgyában.

 

                                                                                                                                     Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                             jegyző

 

Fel