• Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2023.09.15. 11:27

2023. szeptember 6-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.) A Képviselő-testület tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

2.) A Képviselő-testület határozata alapján az új agárdi városrészi központban kialakuló új 3653/31 hrsz.-ú közterület a Csoóri Sándor utca nevet kapta.


3.) A Képviselő-testület módosította az önkormányzat és intézményei számlavezető pénzintézetének változtatása tárgyában hozott korábbi határozatát. Eszerint az OTP Bank Nyrt-vel megkötött bankszámlaszerződések 2023. október 31. napjával kerülnek felmondásra, és az MBH Bank Nyrt. november 1. napjától látja el a számlavezetést.

4.) Egy korábban elfogadott vállalkozási szerződés módosítása tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület.

5.) A 2484 Gárdony Ősz u. 10-12. szám alatti ingatlan az új bölcsőde átadását követően megüresedik. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a családi bölcsőde működtetése céljából az épületet bérbevenni szándékozó érdeklődőkkel további egyeztetések történjenek az ingatlan hasznosítása érdekében.

6.) A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Agárdon a Gallér utcából nyíló új lakóterületen a szennyvízellátás céljából létesített szennyvízvezeték nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozóan az önkormányzati tulajdonú közterületre a Magyar Állam javára szennyvízvezetési szolgalmi jog kerüljön alapításra és az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre.

7.) A szeptember 9-én megtartott dinnyési „Családi Piknik Parti 2023.” megvalósításához a hangosítás költségeire 150.000,- Ft összegű támogatás megállapításáról hozott határozatot a Képviselő-testület.

8.) A székesfehérvári „Havranek József” Tűzvédelmi Alapítvány kérelme alapján a Székesfehérvári Tűzoltóság megalakulásának 150. évfordulója alkalmából tűzoltó kollégák tárgyjutalomban történő részesítése céljából 100.000,- Ft összegű támogatás megállapításáról döntött a Képviselő-testület.

9.)-12.) A Képviselő-testület egyetértő döntést hozott a Településszerkezeti terv, a Szabályozási és a Helyi Építési Szabályzat több területet érintő módosítására irányuló eljárás megindításáról, valamint ehhez kapcsolódóan a településtervező megbízásáról.

13.) Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-testület egy önkormányzati tulajdonban levő ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

 

                                                                                                                                  Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                           jegyző

 

 
Fel