• Gárdony

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2023.04.26. 11:30

2023. április 19-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.) Korábbi döntéseihez kapcsolódóan a Képviselő-testület módosította a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) számú önkormányzati rendeletet.

2.) A Képviselő-testület elfogadta a Gárdony Város Bora elismerő cím alapításáról szóló új önkormányzati rendeletet.

3.) A Képviselő-testület tagjai hozzájárultak ahhoz, hogy egy pákozdi ingatlanra vonatkozóan a Városi Jogú Nagyközségi Tanács VB. Műszaki Osztálya javára bejegyzett építési- és telekalakítási tilalom törlésre kerüljön. 


4.) A Képviselő-testület döntést hozott arra vonatkozóan, hogy az utóbbi időben bekövetkezett balesetek miatt Gárdonyban az Esze Tamás, Jókai, Kossuth utcák kereszteződésében „elsőbbségadás kötelező” táblák kerüljenek kihelyezésre.

5.) – 6.) A 2484 Gárdony, Üdülők útja 1-3. szám alatti ingatlan területét érintően a Képviselő-testület döntést hozott a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi ­Építési Szabályzat módosításáról és az ehhez kapcsolódó tervezési feladatokat elvégző Fehér Vártervező Kft. megbízásáról.

7.) A Gallér utcából nyíló építkezés területén található 6331/77 hrsz.-ú közútnak a „Harkály utca” elnevezést adta a Képviselő-testület.

8.) – 15.) Korábbi határozataihoz kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött a város területén megvalósítandó egyes építési munkákhoz kapcsolódó tervezési szerződések elfogadásáról.

16.) Döntés született a közbeszerzési terv módosításáról.

17.) A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és a Thermagárd Egészségügyi és Szolgálató Kft. között a járóbeteg szakrendelés szakmai és nem szakmai feladatainak ellátására vonatkozóan 2007. július 5-én létrejött feladat-ellátási szerződés tárgyában a Kft. részéről kezdeményezett felmondást.

18.) Az agárdi Parkerdőben kosárlabda félpálya létesítése céljából a Képviselő-testület döntést hozott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével megkötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról.

19.) – 20.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére vonatkozóan hozott döntést a Képviselő-testület.

 

Zárt ülésen hozott döntések

21.) – 22.) A Képviselő-testület elfogadta az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2022. I-IV. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatást, valamint a Zrt. 2023. évi üzleti tervét.

23.) A Képviselő-testület döntést hozott a bölcsőde kivitelezésére vonatkozó szerződés módosításáról és elfogadta az erre vonatkozó szerződés tervezetét.

25.) A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a város közvilágítása korszerűsítésének megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, elfogadva egyidejűleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó dokumentációt és biztosítva annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében.

 

                                                                                                                                 Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                         jegyző

 

Fel