Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2023.03.09. 10:06

2022. február 22-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.) A Képviselő-testület tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

2.) Döntés született a települési környezetvédelmi alap 2023. évi kiadásainak és bevételeinek meghatározása tárgyában.

3.) A Képviselő-testület rendelkezett az önkormányzat saját bevételei összegéről, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegéről. 


4.) Elfogadásra került Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése.

5.) – 6.) A Képviselő-testület tagjai döntést hoztak a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartásáról, valamint nyári zárva tartása, és a Tündérkert Bölcsőde nyári nyitvatartási idejének meghatározása tárgyában.

7.) Módosításra került Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete.

8.) A Képviselő-testület új rendeletet alkotott az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások és munkaköri bérlakások lakbérének megalkotása tárgyában. A 2017. óta változatlan összegű lakbérek 40%-kal emelkednek.

9.) Gárdonyban a Bóné K. utca és Ady Endre utca sarkán létrehozandó gyalogosátkelőhely és járdacsatlakozás megvalósítása érdekében a Képviselő-testület döntött az egyes szakági tervezési feladatokat elvégző vállalkozók kiválasztásáról és a tervezési szerződések elfogadásáról.

10.) Agárdon az Óvoda utca Mikszáth K. és Bethlen G. utca közötti szakaszának útfelújítási és fejlesztési munkáinak tervezési feladataihoz kapcsolódóan előző ülésen meghozott döntése nyomán a Képviselő-testület döntött a tervezési szerződés elfogadásáról.

11.) A gárdonyi Határ utca és az agárdi Tóparti parkoló felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyomán a Képviselő-testület az Útépszerv Kft-t nyilvánította nyertesnek.

12.) Az agárdi Napsugár strand előtti tér kialakítása céljából kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az Útépszerv Kft-t nyilvánította nyertesnek a Képviselő-testület.

13.) A Képviselő-testület elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnökének a Képviselő-testület tagjai valamint a bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítésére vonatkozó beszámolóját.

14.) Agárdon a Széchenyi u. és a Nyíl utca csatlakozásánál található ingatlanok ivóvíz és szennyvíz csatorna ellátásának biztosítása érdekében a Képviselő-testület döntött a legkedvezőbb ajánlatot adó Frits János egyéni vállalkozó kiválasztásáról.

15.) A Gárdonyi Nyugdíjasok Baráti Köre kérelme alapján az öt éves jubileumuk alkalmából megszervezendő kirándulás költségeihez történő hozzájárulásként a Képviselő-testület 200.000,- Ft összegű támogatás megállapításáról döntött.

12.) A Képviselő-testület határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00025 azonosítószámú „Bölcsőde férőhely kialakítása Gárdony városában” című pályázati projekt pótmunkáit szükségesnek ítéli meg, biztosítva egyidejűleg a többletmunkák költségének fedezetét.

13.) Korábbi határozata visszavonásával egyidejűleg a Képviselő-testület döntést hozott a 2023. évi kösztisztviselői Cafetéria keret meghatározása tárgyában.

14.) – 15.) Egy önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan a Képviselő-testület hozzájárulását adta a Magyar Állam javára történő ivóvíz és szennyvíz vezetési szolgalmi jog alapításához.

16.) A gárdonyi Határ árok vasúti áteresz és a Tó utcai szakaszának karbantartási és tisztítási munkáinak elvégzése céljából a Holz Cargo Trans Kft. megbízásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

17.) A Képviselő-testület határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a 2023. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.

18.) Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-testület köztartozásmentesség tárgyában.

19.) Ugyancsak zárt ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy a részére benyújtott vételi ajánlattal nem kíván élni.

 

                                                                                                                      Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                            jegyző

 

Fel