Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2022.12.22. 10:55

2022. december 14-én ez évi utolsó ülését tartotta Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.) Elfogadásra került a Képviselő-testület 2023. évi munkaterve.

2.) – 3.) A Képviselő-testület döntött a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulási Megállapodásának, valamint a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Ellátási Szerződés módosításáról.

4.) Döntés született a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működési tagdíjának biztosítása tárgyában. 


5.) A Képviselő-testület tagjai elfogadták a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet.

6.) A Képviselő-testület tudomásul vette az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartása tárgyában készült beszámolókat.

7.) Elfogadásra került a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló.

8.) A Képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét.

9.) A Képviselő-testület elfogadta a Székesfehérvári Tankerületi Központ által összeállított és megküldött, az általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó kijelölt beiskolázási körzeteinek tervezetét.

10.) Módosításra került a 2. számú háziorvosi körzet feladat-ellátására vonatkozó szerződés.

11.) A Képviselő-testület döntött a 2022. évi közbeszerzési terv módosításáról.

12.) A Képviselő-testület elfogadta az agárdi Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó dokumentumokat.

13.) Módosításra került a „Fenntartható Városfejlesztési Programterv” és „TOP Plusz Városfejlesztési Programterv” elkészítésének tárgyában a HÉTFA Elemző Központ Kft-vel kötött vállalkozási szerződés.

14.) Korábbi évek meg nem valósult beruházásainak tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület.

15.) A Képviselő-testület határozata alapján a 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. szám alatti rendelőben működő vérvételi labor áthelyezésre kerül a 2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 4. szám alatt újonnan kialakított egészségügyi központba.

 

Zárt ülésen hozott döntések

16.) Köztartozás mentesség tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület.

17.) – 18.) A Képviselő-testület határozatokat hozott az Agárdi Zöld Kft. és a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének megbízása tárgyában.

19.) A Képviselő-testület döntést hozott az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt-nek a geotermikus fűtési rendszer bérleti díj mérséklése iránt benyújtott kérelme tárgyában.

20.) Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vezérigazgatóját érintően hozott döntést a Képviselő-testület.

21.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

22.) A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. bérleti jogviszonyát érintő kérdésben hozott döntést a Képviselő-testület.

 
 
                                                                                                                                             Jankovics Zoltánné
                                                                                                                                                      jegyző
Fel