Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2022.09.02. 11:58

2022. augusztus 24-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

1-2. A Képviselő-testület elfogadta az 1. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában Dr. Lei Attilával, valamint a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában Dr. Benkő Eszterrel megkötésre kerülő felnőtt – ellátási előszerződéseket.

3.   A Szív a Szívért Alapítvány kérelme alapján az ez év szeptemberében megszervezésre kerülő: „Regionális orvos-beteg találkozó költségei fedezetére 100.000 Ft összegű támogatás megállapításáról döntött a Képviselő-testület.


4. A dinnyési Szent György katolikus templom felújításához kapcsolódóan a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és az Agárdi Római Katolikus Plébánia között megkötendő együttműködési megállapodást.

Zárt ülésen hozott döntések

5. Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület mivel a pályázat nem került benyújtásra.

6.  Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására kiírt pályázati eljárás nyomán a Képviselő-testület döntést hozott a nyertes pályázó kiválasztásáról.

7. Ugyancsak egy önkormányzati tulajdonú ingatlanra kiírt pályázat alapján hozott döntést a Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról.

8.  Kártérítési ügy tárgyában hozott elutasító döntést a Képviselő-testület.

9. A Képviselő-testület tagjai arról döntöttek, hogy egy ingatlan vonatkozásában az önkormányzatot megillető elővásárlási joggal nem kíván élni.

 

                                                                                                                                  Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                           jegyző

 
Fel