Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2022.08.29. 19:25
2022. augusztus 17-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.  A Gárdony városban megvalósítandó geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések pályázati projekt zárásához kapcsolódóan a Képviselő-testület korábbi ülésén döntött a záró hiteles tanúsítást és záró energetikai szakértői nyilatkozatot elkészítő PVI Energy Kft. kiválasztásáról. Jelen ülésen elfogadásra került az energetikai szakértővel megkötendő megbízási szerződés.

2.   A Képviselő-testület tudomásul vette Dr. Komáromy Hedvig háziorvos praxisának működtetési joga eladásáról szóló bejelentést, ugyanakkor kinyilvánította azon szándékát, hogy a praxist megvásárolni szándékozó Dr. Halmai-Benkő Eszter háziorvossal feladatellátási-előszerződést köt, amennyiben a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleménye ezt lehetővé teszi.


3.  A Képviselő-testület ugyancsak tudomásul vette Dr. Heresznyei Gabriella házi gyermekorvosi praxisa működtetési jogának ellátásáról szóló bejelentését, egyúttal kinyilvánította azon szándékát, hogy a praxist megvásárolni szándékozó Dr. Lei Attila háziorvossal feladat-ellátási szerződést köt, amennyiben a praxisjog engedélyezésre jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleménye ezt lehetővé teszi.

4.   Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szándékában áll az ötödik felnőtt háziorvosi körzet kialakítása, melyhez kapcsolódóan elfogadta az öt háziorvosi körzet ellátási területének tervezetét.

5.    A Képviselő-testület arról határozott, hogy a 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 9. szám alatti ingatlan bérlőjeként a Látótér Alapítvány által fizetendő bérleti díj összegét 2022. július 1.-től – 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 30.000,- + ÁFA összegre mérsékeli.

6.    Elfogadásra került a 2022. évi módosított összesített közbeszerzési terv.

7.    2022-ben 11 utca tekintetében fog megvalósulni az újfelújítás, melyből 9 utca esetében 70%-ban önkormányzati, 30%-ban lakossági, 2 utca esetében teljes egészében önkormányzati forrásból valósul meg a beruházás. Ehhez kapcsolódóan a Képviselőt-testület döntött a közbeszerzési eljárást lefolytató közbeszerzési szakértő kiválasztásáról, a közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról.

8.   Az agárdi Napsugár strand bejárai épületének kivitelezéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület döntést hozott a közbeszerzési eljárást lefolytató közbeszerzési szakértő kiválasztásáról, az árajánlat adásra felkért vállalkozók meghatározásáról és a közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról. Ugyancsak döntés született a megvalósítás érdekében szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról.

9.    A Képviselő-testület döntést hozott a gárdonyi Kossuth utca, Táncsics utca és Jókai utca közötti szakaszát, valamint a Táncsics utcát és a Semmelweis utcát érintő forgalmi rend változásáról. A forgalmi rend az alábbiak szerint módosul:

- A Kossuth utca a Táncsics utca és Semmelweis utca közötti szakaszon egyirányúsításra kerül a Táncsics utca felől

- Kossuth utca a Semmelweis utca és a Móricz Zsigmond utca közötti szakaszon kétirányú marad

- Kossuth utca a Móricz Zsigmond utca és a Jókai utca közötti szakaszon egyirányúsításra kerül a Móricz Zsigmond utca   felől

- Táncsics utca egyirányúsításra kerül a Bóné Kálmán utca felől

- Semmelweis utca egyirányúsításra kerül a Kossuth utca felől

Az új forgalmi rend változás 2022. október 1. napjától lép hatályba.

11.  A Képviselő-testület döntést hozott a „Gárdonyi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése” beruházás előkészítésének tárgyában a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., Gárdony Város Önkormányzat és a Székesfehérvári Tankerület Központ között megkötésre kerülő módosított Együttműködései Megállapodás elfogadásáról.

12.  Elfogadásra került a Gárdonyi Óvoda módosított alapító okirata.

 

Zárt ülésen hozott döntések

13.  Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészre vonatkozóan benyújtott elbirtoklási kérelem ügyében hozott elutasító döntést a Képviselő-testület.

14.  A Képviselőt-testület arról döntött, hogy egy ingatlan vonatkozásában az önkormányzatot megillető elővásárlási joggal nem kíván élni.

15.  Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására vonatkozóan pályázat kiírásáról döntött a Képviselő-testület.

16. Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlete ügyében kötött bérleti szerződés módosítása iránt benyújtott kérelem tárgyában hozott döntést a Képviselőt-testület.

17.   Helyettes védőnő kinevezési ügyében hozott döntést a Képviselő-testület.

 

                                                                                                                                                Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                                         jegyző

 

Fel