Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2022.07.20. 10:42

2022. július 13-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 

1./ A közvilágítás korszerűsítésének megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésével a Wéber Villany Kft-t bízta meg a Képviselő-testület, elfogadva egyidejűleg a velük megkötendő tervezési szerződést.

2./ A Gárdony városban megvalósuló beruházások, így a Bóné Kálmán – Posta utcai csomópont, a 7-es főút és Bóné Kálmán utca között létesülő parkoló, a Chernel István utcában létesülő gyalogátkelőhelyek, valamint a Határárki kikötőnél történő környezetrendezés kivitelezése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyomán az Utépszerv Kft-t hirdette ki nyertesként a Képviselő-testület.


3./ A közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó korábbi döntése nyomán a Képviselő-testület elfogadta a közbeszerzési eljárást lebonyolító MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft-vel megkötendő megbízási szerződést.

4./ A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy egy sukorói ingatlan vonatkozásában korábban a Nagyközségi Tanács VB Gárdony javára bejegyzett építési és telekalakítási tilalom törlésre kerüljön. 

5./ A Képviselő-testület döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

6./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész forgalomképessé nyilvánítása tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület. 

7.-8./ A Képviselő-testület tagjai határozatokat hoztak az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek elidegenítésére vonatkozóan.

 

                                                                                                                                     Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                              jegyző

 

 
Fel