Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
2020.09.03. 15:56

2020. szeptember 2-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1. A Képviselő-testület döntést hozott a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Gárdony több területét érintő véleményezési szakasza lezárásáról. A partnerségi egyeztetési eljárás során beérkezett észrevételeket, javaslatokat megvitatta és azokat az állami főépítész részére a szakmai véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentáció és indokolás összeállítása során részben figyelembe vette.

2. Az önkormányzat támogatást nyert el a „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” kivitelezésére. A pályázat egyik projekteleme nyolc önkormányzati intézményre napelem telepítése.

A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a projekt megvalósítása céljából közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, elfogadva az ehhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást és dokumentációt, amely öt vállalkozás számára kerül megküldésre. A megvalósítás 47.091.988,- Ft összegű költségére a pályázat teljes egészében fedezetet nyújt.

A napelemek az alábbi intézményeken kerülnek elhelyezésre:

-          Velencei-tavi Galéria

-          Gárdonyi Óvoda Agárdi Székhelyintézménye

-          Chernel István Általános Iskola és Gimnázium

-          Agárdi Közösségi Ház

-          Dinnyési templomkert Hagyományőrző és Turisztikai Központ

-          Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvodája

-          Gárdonyi Géza Általános Iskola

-          Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

3.   A szabadvízi strandok fejlesztése céljából elnyert pályázathoz kapcsolódóan a     strandok új vizesblokkjainak építése és bővítése céljából lefolytatandó közbeszerzési       eljárás lefolytatásával Dr. Boros Tamás egyéni ügyvédet bízta meg a Képviselő-   testület.

4.   Ugyancsak a fenti pályázati támogatás felhasználásának érdekében a Képviselő- testület döntött a strandeszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás             lefolytatásáról és elfogadta az ehhez kapcsolódó ajánlattételi felhívást és       dokumentációt. A strandeszközök a támogatás keretében benyújtott nettó   27.301.342,- Ft értékben kerültek beszerzésre.

 
Fel