Tájékoztatás az önkormányzati választásra vonatkozó tudnivalókról
2019.08.28. 09:10

A választás napján, 2019. október 13-án szavazni reggel 6:00 órától este 19:00 óráig lehet. A választópolgárok augusztus 23-ig kézhez kapták a választási értesítőt, amely tartalmazza a szavazóhelyiségek pontos megnevezését és címét.

A választópolgárnak a szavazáshoz feltétlenül magával kell vinnie érvényes személyazonosító igazolványát vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét, továbbá lakcímkártyáját. Ezen iratok hiányában szavazásra nincsen mód, és a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választópolgárt.

A választópolgárok három fajta szavazólapot fognak kapni, egyet a polgármester jelöltek, egyet az egyéni választókerületi képviselő jelöltek, míg egyet a megyei közgyűlési pártlistákra vonatkozóan.


Érvényesen szavazni a polgármester jelölt, a képviselő jelölt, illetve a megyei közgyűlési lista neve feletti vagy melletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal lehet (X, +).

Az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazáshoz általa választott segítő, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét igénybe veheti.

A választópolgár a szavazást követően a szavazólapokat a részére átadott borítékba helyezheti (a boríték használata nem kötelező), és az urnába dobja. Amennyiben a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontja, szavazólap fajtánként egy alkalommal újat kérhet a bizottságtól.

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A mozgóurna iránti kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon a helyi választási irodához

  • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb október 9-én 16:00 óráig,
  • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb október 11-én 16:00 óráig vagy
  • október 11-én 16:00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb október 13-án 12:00 óráig

lehet benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel október 13-án, legkésőbb 12:00 óráig kell benyújtani. A mozgóurna iránti kérelmet benyújtó választópolgárt a szavazatszámláló bizottság két tagja a lakásán keresi fel szavazata leadása céljából.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezés esetén a választópolgár a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül felvételre, és ott is szavaz.

 

Gárdony város szavazóköreinek pontos címe

1. szavazókör:

Nemzedékek Háza 2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.

(akadálymentes szavazókör)

 

2. szavazókör:

Általános Iskola 2483 Gárdony, Bóné K. u. 14.

(települési szintű lakóhellyel rendelkezők részére kijelölt szavazókör)

 

3. szavazókör:

Általános Iskola 2483 Gárdony, Bóné K. u. 14.

 

4. szavazókör:

Általános Iskola 2484 Gárdony, Iskola u. 2.

 

5. szavazókör:

Gárdonyi Városüzemeltetési kft.  2484 Gárdony, Gárdonyi u. 34-38.

 

6. szavazókör:

Közösségi Ház  2484 Gárdony, Márvány u. 27.

(akadálymentes szavazókör)

 

7. szavazókör:

Általános Iskola 2484 Gárdony, Iskola u. 2.

 

8. szavazókör:

Kastély  2485 Gárdony, Gárdonyi G. u. 5.

 

A szavazókörök területe és sorszáma megegyezik az egyéni választókerületek területével és sorszámával.

 

Helyi Választási Iroda elérhetősége:

Helyi Választási Iroda Gárdony

postacím: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

e-mail cím: onkormanyzat@gardony.hu

 

Helyi Választási Iroda vezetője:

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

telefon: 22/570-235,  30/641-5871

e-mail cím: bozsoki.kornelia@gardony.hu

 

Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese:

Jankovics Zoltánné aljegyző

telefon: 22/570-237,  30/850-5965

e-mail cím: jankovics.zoltanne@gardony.hu

 

 

  Jankovics Zoltánné

                                                                                              Helyi Választási Iroda

                                                                                                   vezető-helyettese

Fel