Tájékoztatás az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választására vonatkozó tudnivalókról
2019.04.01. 16:56

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását. Ezen a választáson azoknak a magyar állampolgároknak van választójoguk, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek. Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára május 10-e 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.

 

 A választópolgárok a lakóhelyük szerinti, az értesítőn feltüntetett szavazókörben élhetnek szavazati jogukkal.

Az a választópolgár, aki a választás napján Magyarország területén, de a lakóhelyétől eltérő helyen tartózkodik, május 22-én 16:00 óráig átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a lakóhelye szerint illetékes választási irodába. Ezen kérelem alapján a Helyi Választási Iroda törli a választópolgárt a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, és felveszi az általa megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.

Az átjelentkező választópolgár

-          legkésőbb május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus  azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja.

-          legkésőbb május 24-én 16.00 óráig – személyesen vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.

Fontos tudnivaló, hogy átjelentkezés esetén a választópolgár csak a kijelölt szavazókörben szavazhat, melynek pontos címét az átjelentkezés iránti kérelmet elbíráló döntés tartalmazza.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, az adott ország nagykövetségén, vagy főkonzulátuson szavazhat, abban az esetben, ha a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodától május 17-én 16:00 óráig kéri a külképviseleti névjegyzékbe vételét.

Az átjelentkezés iránti, a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti, illetve a mozgóurna iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatvány letölthető interneten a www.valasztas.hu oldalról, illetve beszerezhető a Helyi Választási Irodán. Az internetes felületen lehetőség van a kérelmek kitöltésére, és az illetékes választási irodába elektronikus úton történő továbbítására is.

A választás napján 2019. május 26-án szavazni reggel 6:00 órától este 19:00 óráig lehet. A választópolgárok április 5-ig kézhez kapták a választási értesítőt, amely tartalmazza a szavazóhelyiség pontos megnevezését és címét.

A választópolgárnak a szavazáshoz feltétlenül magával kell vinnie érvényes személyazonosító igazolványát, vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét, továbbá lakcímkártyáját. Ezen iratok hiányában szavazásra nincsen mód, és a szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választópolgárt.

A választópolgár azonosítása után a szavazatszámláló bizottság tagja átadja részére a szavazólapot, melyet a választópolgár jelenlétében bélyegzőlenyomattal kell ellátni. A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.  

Ezen a választáson mindenki csak egy darab, pártlistákat tartalmazó szavazólapot kap.

Érvényesen szavazni a pártlista neve melletti, illetve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal (+, x) lehet.

Az olvasni nem tudó, vagy a szavazásban egyéb ok miatt akadályozott választópolgár a szavazáshoz általa választott segítő, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét igénybe veheti.

A választópolgár a szavazást követően a szavazólapot a részére átadott borítékba helyezheti    (a boríték használata azonban nem kötelező), és az urnába dobja. Amennyiben a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontja, egy alkalommal újat kérhet a bizottságtól.

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A mozgóurna iránti kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon a helyi választási irodában

-          levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb május 22-én 16.00 óráig

-          személyesen, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb május 24-én 16.00 óráig vagy

-          május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb május 26-án 12.00 óráig

lehet benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel május 26-án legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet benyújtó választópolgárt a szavazatszámláló bizottság két tagja a lakásán keresi fel szavazata leadása céljából.

Az alábbiakban közöljük Gárdony város szavazóköreinek pontos címét.

  1. szavazókör:

Nemzedékek Háza 2483 Gárdony Gárdonyi G. u. 1.

(átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókör, akadálymentes)

  1. szavazókör:

Általános Iskola 2483 Gárdony, Bóné K. u. 14.

  1. szavazókör:

Általános Iskola 2483 Gárdony, Bóné K. u. 14.

  1. szavazókör:

Általános Iskola 2484 Gárdony, Iskola u. 2.

  1. szavazókör:

Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.  2484 Gárdony, Gárdonyi u. 32-34.

  1. szavazókör:

Közösségi Ház 2484 Gárdony, Márvány u. 27. –akadálymentes

  1. szavazókör:

Általános Iskola 2484 Gárdony, Iskola u. 2.

  1. szavazókör:

Kastély 2485 Gárdony, Gárdonyi G. u. 5.

Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Helyi választási iroda Gárdony

postacím:        2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.

e-mail cím:      onkormanyzat@gardony.hu

Helyi Választási Iroda Vezetője:

                        Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

telefon:           22/570-235,  30/641-5871

e-mail cím:     bozsoki.kornelia@gardony.hu

Helyi Választási Iroda Vezetőjének helyettese:

                        Jankovics Zoltánné aljegyző

telefon:           22/570-237,  30/850-5965

e-mail cím:     jankovics.zoltanne@gardony.hu

 

 

                                                                                                     Jankovics Zoltánné

                                                                                                  Helyi Választási Iroda

                                                                                                      vezető-helyettese

Fel