Tájékoztatás a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezéséhez való csatlakozásról
2020.04.24. 09:29
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva Gárdony Város Önkormányzat Polgármestere 12/2020. (IV. 06.) határozatával a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésének támogatásáról döntött, az alábbiak szerint: 

„Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című, ECI(2019)000007 nyilvántartási számú polgári kezdeményezést. A kezdeményezés lényege, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A kezdeményezés összhangban áll az Európai Tanács 1201/1993-as, 1334/2003-as, 1811/2007-es sz. ajánlásaival, a Regionális Autonómia Európai Chartával, az Európai Parlament uniós állampolgárságra vonatkozó 1991. november 21-én elfogadott határozatával, és nemzetközi standardként kívánja kezelni mindazokat az egyéni és kollektív jogoknak az elismerését, amelyeket az Európai Unió tagállamai eddig általánosan elfogadtak.”

A járványügyi helyzetre tekintettel a kezdeményezéshez csatlakozni, azt támogatni a Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtő honlapján, a nemzetiregiok.eu weboldalon lehet, a honlap nyitóoldalán található „Aláírom” gombra kattintva. Amennyiben a hagyományos aláírást választják, akkor a „Papíralapú ír” menüpontra kattintva lehet letölteni, kinyomtatni és aláírva a következő címre postázni: Rákóczi Szövetség, 1225 Budapest, Pf. 23.

Az aláírásgyűjtésre 2020. május 07-éig van lehetőségük.

Köszönjük, hogy aláírásával támogatja ezt a nemes kezdeményezést!

Fel