Tájékoztatás a Képviselő-testület üléséről
2022.08.04. 15:21

2022. július 27-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselőt-testülete.

1.      A Képviselő-testület tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.

2.     A Képviselő-testület döntést hozott egy ingatlanrész megvásárlásáról, így a volt Forrás Motel területe szinte teljes egészében az önkormányzat tulajdonába került.

3.     Korábbi döntéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott egy önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés elfogadása tárgyában. 


4.     Módosításra került a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet.

5.     A Képviselő-testület módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 39/2004. (IX.29.) önkormányzati rendeletet. A módosítás nyomán a két éve változatlan összegű bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi térítési díjak és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjai 30%-al emelkedtek. A díj emelést az utóbbi időszak drasztikus mértékű élelmiszerár emelkedése indokolja, amely a nyersanyagnorma jelentős emelkedését vonta maga után.

A házi segítségnyújtás esetében az intézményi térítési díj emelkedése jóval csekélyebb mértékű, 5%. Egyidejűleg emelkedett a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében nyújtott kedvezmény biztosításával figyelembe vehető jövedelemhatár.

6.     Önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés elfogadásáról döntött a Képviselő-testület.

7.     A Képviselő-testület határozatot hozott a Gárdonyi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról.

8.     A Fejér Megyei Kormányhivatal célellenőrzése nyomán a Képviselő-testület hét aktualitását vesztett önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről döntött. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 14/2018. (VII.2.) önkormányzati rendeletben foglalt, jövedelemhez nem kötött önkormányzati támogatások új rendeletbe kerültek szabályozásra.

9.     A Képviselő-testület módosította az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 14/2019. (IX.12.) önkormányzati rendeletet, mely szerint egységes összegben került megállapításra az önkormányzat bizottságainak képviselő és nem képviselő tagjainak részére biztosított tiszteletdíj.

10.  Galambos Sándorné verseskötete kiadása céljából 100.000,- Ft összegű támogatást állapított meg a Képviselő-testület.

11.  – 16. Hat fejlesztési területet illetően a Képviselőt-testület döntött a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló eljárás megindításáról.

17.  A fenti eljáráshoz kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott a tervdokumentációt előkészítő Fehér Vártervező Kft. megbízásáról és a velük megkötésre kerülő településrendezési szerződés elfogadásáról.

18.  A Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv már folyamatban levő módosításával kapcsolatban döntött az érintett terület kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításáról és a módosítás egyszerűsített eljárás keretében történő lefolytatásáról.

19.  A már lefolytatott módosításra irányuló eljárás nyomán a Képviselő-testület döntött a településrendezési eszközök módosításáról és a Gárdony Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2009. (I.28.) önkormányzati rendelet a hozzá kapcsolódó fedvényterv módosításáról.

20.  Döntés született a HÉTFA Elemző Központ Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról.

21. A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kiírt „Strandfejlesztés 2021. felhívásra benyújtott pályázatokkal elnyert támogatásból a hat szabadvízi strandján tervezett tapintható-térkép makettek kivitelezésére a közbeszerzési eljárás nyomán a LIMES Modul Szolgáltató Mérnöki Kft. ajánlatát fogadta el és hirdette ki győztesként a Képviselő-testület.

22.  A Képviselő-testület elfogadta a Gárdonyi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése tárgyában a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., Gárdony Város Önkormányzat és a Székesfehérvár Tankerületi Központ között megkötendő Együttműködési Megállapodást.

23.  A Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések tárgyú projektben az érintett épületek záró hiteles tanúsítása és záró energetikai szakértői nyilatkozata előkészítése érdekében a PVI Energy Kft. ajánlatát fogadta el a Képviselő-testület.

24.  Az orvosi rendelők működése céljából átalakításra kerülő 2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 4. szám alatti épület építési munkáinak elvégzésére a FENYŐ KHT Kft-t választotta ki a Képviselő-testület, biztosítva a munkák elvégzésének anyagi fedezetét.

25.  A 2484 Gárdony Agárd-Gárdonyi u. 34-38. szám alatti szolgáltatóháznak a „Kaptár” elnevezést adta a Képviselő-testület.

26.  A Képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 2483 Gárdony Harcsa utca 2. szám alatti címen az SDR Surfcamping Sportegyesület telephelyét nyilvántartásba vetesse.

 

Zárt ülésen hozott döntések

27. A Képviselő-testület döntött a „Gárdony Város Bora” vándordíj 2022. évi odaítéléséről.

28. Köztartozásmentességről szóló tájékoztatás elfogadásáról hozott határozatot a Képviselő-testület.

29.-30.-31. Ingatlan-adásvételi pályázatok elfogadásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

32. A Képviselő-testület arról döntött, hogy egy ingatlan vonatkozásában az önkormányzatot megillető elővásárlási joggal nem kíván élni.

 

                                                                                                                       Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                jegyző

 
Fel