Tájékoztatás a Képviselő-testület üléséről
2022.06.13. 17:12

2022. június 8-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 

1.)   Módosításra került a „közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről” szóló 8/2018. (IV.5.) önkormányzati rendelet. A módosítás során hatályon kívül lett helyezve néhány olyan rendelkezés, amelyet magasabb szintű jogszabály is tartalmaz, illetve amely már hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletben foglalt tiltó rendelkezéssel kapcsolatban állapított meg szankciót.

2.) – 3.) A Képviselő-testület elfogadta a 3. számú és a 4. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítására vonatkozó szerződéseket. 


4.) A közvilágítás korszerűsítésére irányuló projekt megvalósítása érdekében a vállalkozó    kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása céljából a Képviselő-testület arról döntött, hogy árajánlatot kér be 3 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadótól.

5.) A Gárdonyi Géza Általános Iskolának egy gyergyószentmiklósi iskolával évtizedek óta fennálló partneri kapcsolatának ápolása érdekében a tanulók nyári erdélyi utazásának támogatása céljából 250.000,- Ft támogatás megállapításáról döntöttek.

6.) A 2. számú felnőtt körzet háziorvosa, Dr. Komáromy Hedvig az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződést felmondta, munkáját 2022. szeptember végéig látja el. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a körzet háziorvosi feladatainak ellátására Dr. Ráthonyi Emese orvossal kíván egészségügyi szolgálati jogviszonyt kötni, 2022. október 1. napjától.

7.) Zárt ülésen hozott döntést a Képviselő-testület egy önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére és hasznosításáram kiírt pályázat érvényessé és eredményessé nyilvánításáról, valamint a pályázat nyertesének megállapításáról.

 

                                                                                                                                         Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                                   jegyző

 

                                  

 
Fel