• Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony

Tájékoztatás a Képviselő-testület üléséről

2022.06.03. 10:57

2022. május 25-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 

1. - 2.) A Képviselő-testület elfogadta a Székesfehérvári és a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.

3.) Elfogadásra került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés.

4.) A Képviselő-testület tudomásul vette a Gárdony Város és Térsége TDM Egyesület 2021. évi beszámolóját.

5.) A Képviselő-testület tudomásul vette a 2021. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést.


6. – 7.)  A Képviselő-testület döntött az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet elfogadásáról, valamint elfogadta a 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó rendeletet.

8.) A Képviselő-testület tagjai elfogadták az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2021. évi felhasználásáról szóló tájékoztatót.

9.) A Képviselő-testület elfogadta Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének új Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet.

10.) A Képviselő-testület a „Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme alapján 60.000,- Ft támogatás megállapításáról döntött.

11.) A Képviselő-testület elfogadta az agárdi szolgáltatóház belső tűzivíz hálózatának kiépítése érdekében a Boldog Fivérek Kft-vel megkötendő vállalkozási szerződést.

12.) Elfogadásra került a Bikavölgyben hűtő- és látványtavak engedélyezési tervének elkészítésére vonatkozóan az AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft-vel megkötendő megbízási szerződés.

13.) A Képviselő-testület elfogadta a gárdonyi Határárki kikötőben csónakhelyek kialakítására vonatkozóan a Fa Hajózási és Szolgáltatási Kft-vel megkötendő vállalkozási szerződést.

14.)  A 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan tűzvédelmi szabványossági hiányosságainak javításával kapcsolatban felmerült pótmunkák elvégzése érdekében a Képviselő-testület döntött a Babovill Villamos Ipari Szolgáltató Kft. árajánlatának elfogadásáról, egyidejűleg elfogadta a velük megkötendő vállalkozási szerződést.

15.) Korábbi döntéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés elfogadásáról.

16.) A Képviselő-testület hozzájárult egy magántulajdonban levő szántó művelési ágú ingatlan belterületbe vonásához, azzal, hogy annak valamennyi költségét az ingatlan tulajdonosa viseli.

17.)  A Képviselő-testület hozzájárulását adata egy önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztásához.

18.) A 2020-ban megrendezésre került Városi Jótékonysági Bál teljes bevétele a COVID járvány miatt eddig nem kerülhetett felhasználásra. Ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött a pénzösszeg általános iskolák közötti felosztásáról.

19.) A 2022. évi „Agárdi Borpart” rendezvény lebonyolítása céljából a Képviselőt-testület 2.000.000,- Ft támogatás megállapításáról döntött a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület részére.

20.) A Képviselő-testület döntött a gárdonyi I. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról.

21.) Módosításra került a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet.

22.) A Képviselő-testület döntött az önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.

23.) A Képviselő-testület hozzájárult kettő önkormányzati tulajdonú ingatlan határrendezéséhez.

24.) Parkoló, út és járda közlekedési csomópont, valamint gyalogos átkelőhelyek létesítésére vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

25.) A Képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy egy velencei ingatlanra vonatkozóan az önkormányzat javára bejegyzett építési és telekalakítási tilalom törlésre kerüljön.

26.) A Képviselő-testület tudomásul vette a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének Gárdony város 2021. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetére vonatkozóan elkészített beszámolóját.

27.- 28.- 29.) Zárt ülésen fogadta el a Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági társaságainak, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt-nek, a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft-nek és az Agárdi Zöld Kft-nek 2021. évi gazdasági tevékenységére vonatkozó beszámolóját.

 

                                                                                                                                   Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                             jegyző

 
 
Fel