Tájékoztatás a Képviselő-testület üléséről
2022.05.10. 14:58

2022. május 4-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.)     A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kiírt „Strandfejlesztés 2021” című felhívásra benyújtott pályázatokból elnyert támogatásból hat szabadvízi strandunk újul meg. A strandok tervezett építési munkáinak megvalósulása céljából a Képviselő-testület döntött a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról.

2.)     A Képviselő-testület elfogadta a „gárdonyi kikötőben létesített vendégmólók ideiglenes használatba vétele tárgyában a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgyi, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a COLAS Alterra Zrt., a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és Gárdony Város Önkormányzat között megkötendő Megállapodást.

3.)     A gárdonyi Határárki kikötőben a csónakok tárolására alkalmas cölöpök szállításával és vízbe történő elhelyezésével a Fa Hajó Kft.-t bízta meg a Képviselő-testület.


4.)     A folyékony hulladék szállítás tárgyában a Képviselő-testület módosította az előző ülésen hozott rendeletét valamint a közszolgáltatóval kötendő szerződést.

5.)     A Képviselő-testület döntött a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

6.)     A Képviselő-testület döntést hozott a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület számára a folyamatos működés érdekében korábban biztosított kölcsön visszafizetési határidőjének módosításáról.

7.)     A Képviselő-testület az önkormányzat 2022.évi költségvetésében 500.000,- Ft támogatást biztosított a város nyugdíjas klubjainak támogatására. Jelen ülésen döntést hozott a megállapított összeg egyes klubok közötti létszámarányos elosztásáról.

8.)     A Képviselő-testület határozatot hozott egy társasházként nyilvántartott önkormányzati tulajdonú ingatlan megszüntetéséről, melynek nyomán a jövőben a földterület és a rajta levő felépítmény egy ingatlant fog alkotni.

9.)     A Képviselő-testület döntést hozott egy önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó telekalakítási eljárás megindítása tárgyában.

10.)  A Képviselő-testület tagjai hozzájárultak ahhoz, hogy a megalapításra kerülő „AGÁRD LUX Kft.” elnevezésében „Agárd” településrész nevét viselhesse.

 

Zárt ülésen hozott döntések

11.)  A Képviselő-testület hozzájárult egy ingatlanra vonatkozóan az önkormányzat javára bejegyzett építési és telekalakítási tilalom törléséhez.

12.)  – 13.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére, hasznosítására vonatkozó pályázatok kiírásáról hozott döntést a Képviselő-testület.

  

                                                                                                                       Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                jegyző

 
Fel