Tájékoztatás a Képviselő-testület üléséről
2022.04.21. 09:12
 

2022. április 13-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.)  Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme alapján 200.000,-Ft összegű támogatás megállapításáról döntött a Képviselő-testület.

2.)  A Képviselő-testület döntött a Helyi Építési Szabályzat több területet érintő módosításáról, egyúttal módosítva az erre vonatkozó önkormányzati rendeletet.

3.)  Az agárdi településrészi központban újjáépült szolgáltatóház belső tűzivíz hálózatának kiépítésével a Boldog Fivérek Kft-t bízta meg a Képviselő-testület.


     4.)  A dinnyési katolikus templom felújításának, rekonstrukciójának és környezetrendezésének tervezésére vonatkozó korábbi határozatát részben módosította a Képviselő-testület, és elfogadta a tervdokumentációk elkészítésére vonatkozó tervezési szerződéseket. 

5.) A Képviselő-testület elfogadta a 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. szám alatti ingatlan tűzvédelmi szabványossági hiányosságainak javítása tárgyában a kivitelezőként korábban kiválasztott Babovill Villamos Ipari Szolgáltató Kft-vel megkötendő vállalkozási szerződést.

6., 7., 9.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére vonatkozó korábbi döntéseihez kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött az adásvételi szerződések elfogadásáról. 

8., 10.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan, illetve ingatlanrészek elidegenítése tárgyában hozott döntéseket a Képviselő-testület.

11.) A közforgalmi hajóállomások korszerűsítése tárgyában a Képviselő-testület elfogadta a Velencei-tó és Térsége, Váli völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és az önkormányzat között megkötendő Együttműködési Megállapodást.

12.) A helyi klímastratégiák kidolgozására valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás tárgyában megvalósításra kerülő pályázathoz kapcsolódó kiadványok kivitelezésére az LA4 Média Kft-t választotta ki a Képviselő-testület. 

13.) A Kisfaludy 2030. Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásával megvalósuló strand fejlesztésekhez kapcsolódó felelős akkereditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásával az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft-t bízta meg a Képviselő-testület. 

14.) A Bikavölgyben megvalósuló hűtő- és látványtavak terveinek elkészítésével az AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft-t bízta meg a Képviselő-testület.

15.) Korábbi határozatához kapcsolódóan a Képviselő-testület elfogadta a gárdonyi vízügyi kikötő terveit elkészítő AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft-vel megkötendő megbízási szerződést.

16.) A Képviselő-testület döntött a város településfejlesztési koncepciójának elkészítésére és a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatára vonatkozóan a Fehér Vártervező Kft-vel korábban megkötött településrendezési szerződés módosításáról. 

17.) Módosításra került a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

18.) A város közigazgatási területén keletkező folyékony hulladék elszállítására és ártalmatlanítására a Hazai Kommunális Kft-t jelölte ki a Képviselő-testület, elfogadva az erre vonatkozó közszolgáltatási szerződést, és módosította a tárgyban alkotott önkormányzati rendeletet.

 

Zárt ülésen hozott döntések

19.) Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület.

20.) A Képviselő-testület arról döntött, hogy egy ingatlanra vonatkozóan az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

21.) A Képviselő-testület tagjai döntést hoztak az „Év rendőre” kitüntetés 2022. évi adományozása tárgyában. 

22.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítése tárgyában kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról döntött a Képviselő-testület, mivel a pályázati kiírás alapján a megadott határidőig pályázat nem került benyújtásra. 

 

 

                                                                                                                                         Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                                   jegyző

 
Fel