• Gárdony

Tájékoztatás a Képviselő-testület üléséről

2022.11.08. 09:00
2022. október 26-án ülést tartott Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

1.   -  2. A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról és a 2021. évi adóztatásról szóló beszámolót.

3.     Elfogadásra került az önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Terve.

4.     A Képviselő-testület tagjai elfogadták Gárdony Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját és a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét. Az elkészült dokumentumok alapján támogatási kérelem kerül benyújtásra a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák Támogatása (TOP Plusz 1.3.1-21. Kódszámú pályázathoz kapcsolódóan.

 

5.     A „Gárdony - Napsugár Strand bejárati épületek kivitelezése” közbeszerzési eljárás nyomán a Fenyő KHT Kft-t nyilvánította nyertesnek a Képviselő-testület.

6.     A Dinnyési templom felújításához kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött az épületvillamos- és villámvédelmi tervek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés módosításáról.

7.     A Képviselő-testület arról döntött, hogy az agárdi városközpontban az Agárd Lux Kft. beruházásában megvalósuló üzletközpont építkezéséhez kapcsolódóan az OTÉK szerint szükséges számú külső parkoló kialakításához területet biztosít, és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv vonatkozó részét a folyamatban lévő felülvizsgálat során módosítja.

8.     Korábbi döntéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott egy önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyásáról.

9.     A Képviselő-testület tagjai hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága székhelyeként az önkormányzat tulajdonát képező 8173 hrsz-ú, természetben 2485 Gárdony, Dinnyés, Gárdonyi Géza utca 25. szám alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre.

10.  Önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott döntést a Képviselő-testület.

11.  A Képviselő-testület jóváhagyta a Szent István Program Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség című projekt megvalósítása érdekében megkötendő Együttműködési Megállapodást.

12.  Önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakításáról és ehhez kapcsolódóan ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról hozott döntést a Képviselő-testület.

13.  Az előző határozathoz kapcsolódóan a Képviselő-testület döntött „a város vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2004. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

14.  Agárdon, a Petőfi utca és a Balatoni út sarkán felállítandó Petőfi-szobor elhelyezéséről hozott döntést a Képviselő-testület. A szobrot Hermann Zsolt szobrászművész fogja elkészíteni.

15.  Döntés született a Megyei Jogi Városok Szövetségének elnöke által indított kezdeményezés támogatásáról.

16.  Zárt ülésen hozott határozatot a Képviselő-testület egy korábbi pályázati döntéséhez kapcsolódóan, elfogadva egyidejűleg az elidegenítésre vonatkozó adásvételi szerződést.

 

                                                                                                                                    Jankovics Zoltánné

                                                                                                                                             jegyző

 
Fel