Tájékoztatás a hulladékszállítási köszszolgáltatási díjhátralékok kezelését végző gazdasági társaságról
2018.05.13. 14:05
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (röviden: NHKV Zrt.) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére.

Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1-jétől a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a fenti feladatok ellátásával.
A Konzorcium feladatait az NKHV Zrt.-vel és az önkormányzatokkal együttműködésben látja el. Marcali közigazgatási területén a Konzorcium megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az Agenda Kontroll Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Bertalan u. 34., adószám: 14057919-2-13) végzi.
Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezésére az Agenda Kontroll Kft. részére történő befizetés útján is teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával.
Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése.
Agenda Kontroll Kft.
 
Fel