• Gárdony

Közérdekű adat iránti igény teljesítéséről szóló tájékoztató

2020.09.30. 13:39

A 2020. augusztus 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban 40 db közérdekű adat megismerése iránti igényt nyújtottak be a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalba. Összehasonlításképpen 2019. évben összesen 17 db ilyen tartalmú kérelem került benyújtásra. Mindez azt jelzi, hogy feltűnően megnőtt az állampolgárok érdeklődése az önkormányzat feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett információk megismerése iránt.

 

A benyújtott adatigénylések teljesítése azonban nagy terhet ró azokra a munkatársakra, akik az adatszolgáltatásra irányuló eljárás folyamatában részt vesznek. Az adatigénylő által benyújtott kérelemre adott válasz és a hozzá csatolt dokumentumok előállítása mögött több órás munka áll.

A közérdekű adatokra vonatkozó kérelem beérkezését követően a hivatal vezetői – polgármester, jegyző, aljegyző – egyeztetnek egymással arról, hogy a kért információ az önkormányzat feladatkörét érintő közérdekű adatnak minősül-e, és az adatot tartalmazó irat illetve dokumentum pontosan hol lelhető fel. Ezt követően a kérelem az ügyiratkezelés szabályai szerint szignálásra, iktatásra, majd az elintézésre kijelölt ügyintézőhöz kerül. Az ügyintéző egyeztet a hivatal vezetőjével, majd intézkedéseket tesz a kért közérdekű adatot, vagy adatokat tartalmazó iratok beszerzése érdekében. Ez nem minden esetben lelhető fel a polgármesteri hivatal informatikai rendszerében, sokszor az irattárból kell a kért dokumentumot előkeresni.

Az iratok birtokában az ügyintéző az adatokat rendszerezi, megszerkeszti a válaszlevél tervezetét, csatolja a kért adatokat tartalmazó iratokat, ismét egyeztet a kiadmányozást végző jegyzővel, majd a választ postai vagy elektronikus úton megküldi az iratigénylőnek.

A fentiekben ismertetett folyamat többnyire több órát vesz igénybe.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései alapján az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért, az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően költségtérítést állapíthat meg. Ennek összegéről az igénylőket az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylőnek 30 napon belül nyilatkoznia kell, hogy a költség megfizetését vállalja-e.

A költségtérítés tartalmazza az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségét, az adathordozó igénylő részére történő kézbesítésének költségét, valamint az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő ráfordítás költségét.

A törvény alapján, ha az igénylő kérelmében megjelölt közérdekű adatot a közfeladatot ellátó szerv, jelen esetben a polgármesteri hivatal korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta, az igény teljesíthető az adatokat tartalmazó nyilvános fórum megjelölésével is.

Emiatt több közérdekű adat megismerése iránt kérelmet benyújtó személy kapott olyan választ, hogy az általa kért adat Gárdony Város Önkormányzatának honlapján megtalálható.

 

                                                                                                      Jankovics Zoltánné

                                                                                                                 jegyző

Fel