• Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony
  • Gárdony

Hírek

Felhívás számlálóbiztosok jelentkezésére

2022.09.15. 13:55

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Gárdonyi Polgárok segítségét, és számlálóbiztosi feladatra történő jelentkezését. 

Tájékoztatás a Képviselő-testület üléséről

2022.09.15. 13:51

2022. szeptember 7-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.) – 2.) 2022. június 22-ei ülésén a Képviselő-testület arról döntött, hogy Dr. Komáromy Hedvig háziorvos kérelmére a gárdonyi 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződést 2022. szeptember 30. napjával megszűnteti. Ehhez kapcsolódóan augusztus 24-ei ülésén döntött arról, hogy a körzet háziorvosi teendőit 2022. október 1. napjától Dr. Benkő Eszter, háziorvos fogja ellátni, akivel megkötésre kerül a feladat-ellátási előszerződés. Az engedélyező hatóságokkal történt egyeztetés nyomán a Képviselő-testület fenti két határozatának visszavonásáról döntött, és a távozó, illetve az újonnan belépő háziorvos vonatkozásában új határozatokat hozott, így az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt Dr. Komáromy Hedvig október 31-ig, míg Dr. Benkő Eszter november 1-től látja el háziorvosi feladatait.

Testületi ülés 2022. szeptember 07.

2022.09.05. 18:22
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. szeptember 7-én (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 
 

Felhívás címek pontos feltünetésése

2022.09.05. 09:23
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szervezésében 2022. október 1-i kezdettel tizenhatodik alkalommal kerül sor hazánkban – minden lakásra és személyre kiterjedő – népszámlálásra. A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet fog küldeni a népszámlálással kapcsolatban szeptember utolsó napjaiban. A felkérő levél nem névre szól, ezért csak a lakás címe és a házszám fog szerepelni a címzésen.

Tájékoztatás

Felhívás számlálóbiztosok jelentkezésére

2022.09.02. 12:04

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Gárdonyi Polgárok segítségét, és számlálóbiztosi feladatra történő jelentkezését.

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2022.09.02. 11:58

2022. augusztus 24-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

1-2. A Képviselő-testület elfogadta az 1. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában Dr. Lei Attilával, valamint a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában Dr. Benkő Eszterrel megkötésre kerülő felnőtt – ellátási előszerződéseket.

3.   A Szív a Szívért Alapítvány kérelme alapján az ez év szeptemberében megszervezésre kerülő: „Regionális orvos-beteg találkozó költségei fedezetére 100.000 Ft összegű támogatás megállapításáról döntött a Képviselő-testület.

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

2022.08.29. 19:25
2022. augusztus 17-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

1.  A Gárdony városban megvalósítandó geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések pályázati projekt zárásához kapcsolódóan a Képviselő-testület korábbi ülésén döntött a záró hiteles tanúsítást és záró energetikai szakértői nyilatkozatot elkészítő PVI Energy Kft. kiválasztásáról. Jelen ülésen elfogadásra került az energetikai szakértővel megkötendő megbízási szerződés.

2.   A Képviselő-testület tudomásul vette Dr. Komáromy Hedvig háziorvos praxisának működtetési joga eladásáról szóló bejelentést, ugyanakkor kinyilvánította azon szándékát, hogy a praxist megvásárolni szándékozó Dr. Halmai-Benkő Eszter háziorvossal feladatellátási-előszerződést köt, amennyiben a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleménye ezt lehetővé teszi.

Pályázati kiírás ingatlan értékesítésére

2022.08.26. 08:46
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 6036/66 hrsz.-ú ingatlan megvételére. Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2022. szeptember 12. 10.00 óráig lehetséges. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidő beérkezési (nem postára adási) határidőt jelent. 
 
 

Testületi ülés 2022. augusztus 24.

2022.08.23. 15:15
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 24-én (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli testületi ülést, azt követően 18:30 órakor rendkívüli zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 

Pályázati kiírás ingatlan értékesítésére

2022.08.18. 20:28
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a gárdonyi 5318/16 hrsz.-ú ingatlan megvételére. Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2022. szeptember 19. 10.00 óráig lehetséges. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidő beérkezési (nem postára adási) határidőt jelent. 
 

Felhívás számlálóbiztosok jelentkezésére

2022.08.16. 11:48

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Gárdonyi Polgárok segítségét, és számlálóbiztosi feladatra történő jelentkezését.

Testületi ülés 2022. augusztus 17.

2022.08.12. 12:27
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 17-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. 
 
Napirendi pontok:
 

Tájékoztatás a Képviselő-testület üléséről

2022.08.04. 15:21

2022. július 27-én ülést tartott Gárdony Város Önkormányzat Képviselőt-testülete.

1.      A Képviselő-testület tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.

2.     A Képviselő-testület döntést hozott egy ingatlanrész megvásárlásáról, így a volt Forrás Motel területe szinte teljes egészében az önkormányzat tulajdonába került.

3.     Korábbi döntéséhez kapcsolódóan a Képviselő-testület határozatot hozott egy önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés elfogadása tárgyában. 

Pályázati kiírás ingatlan értékesítésére

2022.07.28. 13:50
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a gárdonyi 3468/5 hrsz.-ú, a 6036/66 hrsz.-ú és a 1853/1 hrsz.-ú ingatlanok megvételére. Az ajánlatok benyújtása: Polgármester Hivatal (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) Polgármesteri Titkárságán 2022. augusztus 22. 10.00 óráig lehetséges. Az ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. A határidő beérkezési (nem postára adási) határidőt jelent. 
 

Felhívás számlálóbiztosok jelentkezésére

2022.07.27. 14:10

Tisztelt Gárdonyi Polgárok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok. A számlálóbiztos a 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajló terepmunka során címellenőrzést végez, és lakóegységenként kérdőívet tölt ki tableten. Ennek a felelősségteljes munkának az ellátásához kérem a Tisztelt Gárdonyi Polgárok segítségét, és számlálóbiztosi feladatra történő jelentkezését.

Fel