• Gárdony

Gárdony Város Helyi Választási Bizottságának nyilvántartásba vételi határozata

2010.09.02. 11:47
Gárdony Város Helyi Választási Bizottságának nyilvántartásba vételi határozata:

Gárdony Város Helyi Választási Bizottsága

5/2010. (IX. 01.) sz. határozata

Gárdony Város  Helyi Választási Bizottsága Dávid Zoltán 2483 Gárdony, Dobó u. 20.  szám alatti lakost  független képviselőjelöltként  nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott és a Fejér Megye Területi Választási Bizottsághoz (Székesfehérvár, Szent István tér 9. )  címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az  a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül, de legkésőbb 2010. szeptember 03-án 16.00 óráig megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozást, és a fellebbezés benyújtójának nevét,  lakcímét, székhelyét és ha lakcímétől eltér postaértesítési címét, továbbá  a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. 

 

Indokolás

Dávid Zoltán 2483 Gárdony, Dobó u. 20. szám alatti lakos  független  képviselőjelöltként kérte a 2010. évi önkormányzati választásra történő nyilvántartásba vételét.

A Választási Bizottság megállapította, hogy a kérelem mindenben megfelel az l997. évi C. törvényben előírt feltételeknek, így Dávid Zoltán 2483 Gárdony, Dobó u. 20. szám alatti lakosnak  független  képviselőjelöltként történő  nyilvántartásba vételéről döntött. 

A határozat jogalapja: az 1997. évi C. tv 52. §, 55 § (2) bekezdése.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget az 1997. évi C. törvény  79  § (1) bek-ben és  80 § (2) bek-ben foglaltak biztosítják.

Gárdony, 2010. szeptember 01.

                                                                                                 Dr. Tamási Pál István

                                                                                               Választási Bizottság elnöke

 

 

Fel