• Gárdony

Gárdony Város Helyi Választási Bizottsága 3/2010. (VIII. 27.) sz. határozata

2010.08.27. 16:04
Gárdony Város Helyi Választási Bizottsága dr. Erdei Péterné 1013 Budapest, Döbrentei u. 11. IV/1. szám alatti lakost a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek képviselő jelöltjeként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott és a Fejér Megye Területi Választási Bizottsághoz (Székesfehérvár, Szent István tér 9. )  címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az  a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül, de legkésőbb 2010. augusztus 29-én 16.00 óráig megérkezzen a választási bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre való hivatkozást, és a fellebbezés benyújtójának nevét,  lakcímét, székhelyét és ha lakcímétől eltér postaértesítési címét, továbbá kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.  


Indokolás


Dr. Erdei Péterné a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjeként kérte a 2010. évi önkormányzati választásra történő nyilvántartásba vételét.

A Választási Bizottság megállapította, hogy a kérelem mindenben megfelel az l997. évi C. törvényben előírt feltételeknek, így dr. Erdei Péterné képviselő jelöltként nyilvántartásba vételéről döntött.  


A határozat jogalapja: az 1997. évi C. tv 52. §, 55 § (2) bekezdése.
A határozat elleni fellebbezési lehetőséget az 1997. évi C. törvény  79  § (1) bek-ben és  80 § (2) bek-ben foglaltak biztosítják.


Gárdony, 2010. augusztus 27.                                   Dr. Tamási Pál István
                                 Választási Bizottság elnöke

Fel