KULTURÁLIS ALAP PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
2008.03.17.
KULTURÁLIS ALAP PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Gárdony Város Önkormányzata Kulturális Alapot hozott létre a város kulturális életének támogatására. Célja: Gárdony Város Kulturális rendezvényeinek segítése érdekében a közművelődéssel foglalkozó helyi szervezetek, közösségek (egyesületek, klubok, csoport) támogatása. A pályázatokat 2008. április 21-ig kell benyújtani postán, ill. személyesen ügyfélfogadási időben. GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KULTURÁLIS ALAP
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

Gárdony Város Önkormányzata Kulturális Alapot hozott létre a város kulturális életének támogatására.

Célja: Gárdony Város Kulturális rendezvényeinek segítése érdekében a közművelődéssel foglalkozó helyi szervezetek, közösségek (egyesületek, klubok, csoport) támogatása.

Pályázat az alábbi célokra nyújtható be:
1.    Működési költségekre (pl.: a rendszeres gyakorlási lehetőségek biztosítására: terembérleti díj, infrastruktúra fenntartása és fejlesztése, stb.)
2.    Rendezvények szervezése

A pályázat feltételei:
•    A támogatás a csoport éves költségeinek felnőttek esetében 80, gyermekek esetében 100%-ig terjedhet (20%-ot tagdíjbevételből vagy egyéb támogatásokból kell fedezni)
•    A keret felhasználásáról (a pályázatban megjelölt célok figyelembevételével) a közösség önállóan dönthet, a maradvány a következő évre NEM VIHETŐ ÁT, azt legkésőbb 2009. január 31-ig a Polgármesteri Hivatal pénztárába vissza kell fizetni.
•    A támogatás felhasználásáról a 2009. január 31-ig, ill. a csoport megszűnését követő 30 napon belül kell (a pályázaton nyertes személy, ill. szervezet NEVÉRE KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁVAL, azok hitelesített másolati példányainak benyújtásával, és összesítőjével) elszámolni a Jegyzői titkárságon, melyhez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy az elszámolt bizonylatot más forrás elszámoláshoz nem használták fel.
Az elszámolás határidőre történő elmulasztása a támogatási összeg visszafizetését vonja maga után!
•    Az gazdálkodás szabályainak betartásáról, az előírt nyilvántartások vezetéséről a csoport vezetője gondoskodik.
•    Pályázatot nyújthat be minden művelődési közösség.
•    A város rendezvényein a támogatott legalább egy alkalommal felkérésre vegyen részt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•    A magánszemély, csoport nevét, létszámát, tevékenységi körét; a vezető neve, címe, (székhelye), telefonszáma
•    A gazdálkodásért felelős, a pénz felvételére jogosult személyek nevét, lakcímét, az esetleges önálló számlaszámát;
•    A 2008. évi működési elképzeléseket, gazdasági tervet vagy költségvetést.
•    Az igényelt összeget, annak felhasználását;
•    A befogadó intézmény vezetőjének nyilatkozatát, ha a csoport saját helyiséggel nem rendelkezik.

A pályázatokat 2008. április 21-ig kell benyújtani postán, ill. személyesen ügyfélfogadási időben.

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Fel