F E L H Í V Á S óvodai beiratás
2008.03.13.
2008/2009-es tanévre az óvodások beíratására 2008. április 21-25-án, 8-16 óra között kerül sor.

F E L H Í V Á S

Értesítem a város lakosságát, hogy a 2008/2009-es tanévre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyeken kerül sor:

2008. április 21-25-án, 8-16 óra között.

Gárdonyi Óvoda (Gárdony-Agárd, Óvoda u. 25.)
Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvoda (Gárdony, Posta u. 20.)
Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvoda (Gárdony-Dinnyés, Vörösmarty u. 1.)

Fontos, hogy a szülő a személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és TAJ számát vigye magával.

Gárdony, 2008. március 10.                        

                           Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
                                   jegyző
Fel