Tájékoztató a népszavazással kapcsolatos tudnivalókról
2008.02.29.
Tájékoztató a népszavazással kapcsolatos tudnivalókról A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-re országos népszavazást tűzött ki a FIDESZ-KDNP népszavazási kezdeményezése alapján, a vizitdíj, a kórházi napidíj és a felsőoktatási tandíj megszüntetésének kérdésében. Az országos népszavazáson választójoga van az ország területén lakóhellyel rendelkező, továbbá – magyarországi és külföldi lakóhely hiányában – érvényes tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárnak. A népszavazás akkor lesz eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több, mint fele, de legalább az összes választópolgár több, mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ ad. Az eredményességet a feltett kérdések tekintetében külön kell megvizsgálni.

Tájékoztató a népszavazással kapcsolatos tudnivalókról

A Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9-re országos népszavazást tűzött ki a FIDESZ-KDNP népszavazási kezdeményezése alapján, a vizitdíj, a kórházi napidíj és a felsőoktatási tandíj megszüntetésének kérdésében.

Az országos népszavazáson választójoga van az ország területén lakóhellyel rendelkező, továbbá – magyarországi és külföldi lakóhely hiányában – érvényes tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárnak.

A népszavazás akkor lesz eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több, mint fele, de legalább az összes választópolgár több, mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ ad. Az eredményességet a feltett kérdések tekintetében külön kell megvizsgálni.

A választási értesítők február 18. és 22. között kerültek kipostázásra a választópolgárok részére. A választási törvény rendelkezései szerint a választópolgárok a lakóhelyük szerinti, az értesítőn feltüntetett szavazókörben élhetnek szavazati jogukkal. Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján a lakóhelyüktől távol, más magyarországi településen kívánnak szavazni, a lakóhelyük szerint illetékes választási irodától kérhetnek igazolást.
Igazolást kérni ajánlott levélben – úgy, hogy az a választási irodához március 4-ig megérkezzen – továbbá személyesen vagy meghatalmazott útján március 7-én 16.00 óráig lehet.
A korábbi évek gyakorlatától eltérően igazolással szavazni csak az adott településen, vagy budapesti kerületben erre kijelölt szavazókörben lehet. Gárdony városában az igazolással szavazók részére kijelölt szavazókör címe:
1. számú szavazókör: Művelődési Ház 2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 2.

A szavazás napján külföldön tartózkodó magyar állampolgárok az adott ország magyarországi külképviseletén szavazhatnak, az erre vonatkozó kérelmüket február 22-éig nyújthatták be.

A szavazóköri névjegyzékek február 20-tól február 27-ig voltak közszemlére téve a választási irodán, így a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt ezen időszak alatt lehetett kifogást benyújtani. Az a személy, aki nem kapott értesítőt, és a fenti időtartamban erre vonatkozóan nem nyújtott be kifogást, továbbá nem is szerepel a névjegyzékben, az eddigiektől eltérően, a szavazás napján személyi okmányai alapján már nem kérheti felvételét, így nem is szavazhat.

A mozgásában gátolt választópolgár a mozgóurna iránti igényét kizárólag írásban, aláírásával ellátva nyújthatja be a választási irodán, illetve a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál. Ezen kérelem alapján, a választópolgárt a szavazatszámláló bizottság két tagja szavazatának leadása érdekében a lakásán keresi fel.

Szavazni március 9-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. Fontos tudnivaló, hogy a választópolgár feltétlenül vigye magával a személyazonosságát és a lakcímét igazoló érvényes igazolványokat, mivel ennek hiányában azonosítása nem lehetséges és nem szavazhat, hiába szerepel a névjegyzékben.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, az IGEN vagy NEM válasz alatti körbe tollal írt, egymást metsző két vonallal: (+) vagy (x).
A népszavazáson az egyes, feltett kérdésekre vonatkozóan külön, egymástól színben is eltérő szavazólapon lehet szavazni

Felhívjuk a 7-es szavazókörbe tartozó választópolgárok figyelmét, hogy a korábbi választásoktól eltérően nem az Agárd, Ősz utcai, volt óvoda épületébe kell menniük szavazni, mivel a részükre kijelölt szavazókör Agárdon, az Iskola u. 1. szám alatt, a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium épületében működik.

A Tisztelt Választópolgárok további kérdéseiben is állunk szíves rendelkezésükre.


Helyi Választási Iroda
Fel