Polgárőrség közleménye
2008.02.19.
Az Európai Közösségben egyedül álló politika mentes civil szervezet, mely 80 ezer tagot tömörít magába, akik önzetlenül feláldozzák szabadidejük egy részét mások biztonsága érdekében. Gárdonyban 1991 óta működik polgárőrség, melynek tagjai szükség szerint,évszaktól és napszaktól függetlenül látják el feladataikat. Őrzik a lakosság, a város értékeit, vigyázzák a városunk nyugalmát. Ha úgy érzi, hogy a munkánk hasznára van a városunk, a város lakossága és a nyaraló vendégek számára kérjük támogassa szervezetünket adójának 1 %-val. VÁROSI POLGÁRŐRSÉG GÁRDONY 18491270-1-07 Köszönjük: Gárdony Város Polgárőrsége

Tisztelt Gárdony Város Polgárai!

Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk a polgárőrség funkcióját, azon belül a gár-donyi polgárőrség tevékenységét.

A polgárőrség hungaricum. Az Európai Közösségben egyedül álló politika mentes civil szervezet, mely 80 ezer tagot tömörít magába, akik önzetlenül feláldozzák szabadidejük egy részét mások biztonsága érdekében. A Közösség országaiból érkező képviselők viszik el hírét a Polgárőr Szövetségnek és próbálják hazájukban is elindítani e civil szerveződéssel alakult mozgalmat. Sokan nem tudják, bizonyos felmérések szerint a lakosság egy része úgy gondolja, hogy a polgárőrök fizetést kapnak munkájukért. Nagy tévedésben van, aki így gondolja. Minden polgárőr, a megyei és országos vezetők is, térítés nélkül végzik önként vállalt tevékenységüket. Az elmúlt években a járőrözés, a bűnmegelőzés mellett kibővült a polgárőrség tevé-kenységi köre. Ma már nemcsak a rendőrség, hanem a határőrség feladataiba is besegítenek a civil bűnmegelőzők. Részt vesznek a környezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a kábítószer-fogyasztás visszaszorításában, a lakóhely terü-letén szervezett rendezvények, sportversenyek biztosításában, valamint a közleke-dés biztonsági feladatokban. A polgárőrök, feladataik minél jobb és hatékonyabb ellátása érdekében folyamatos képzésben részesülnek.
Gárdonyban 1991 óta működik polgárőrség, melynek tagjai szükség szerint,évszaktól és napszaktól függetlenül látják el feladataikat. Őrzik a lakosság, a város értékeit, vigyázzák a városunk nyugalmát.

A Fejér Megyei Rendőrkapitányságtól kapott gépkocsival a gárdonyi Rendőrkapi-tánysággal kötött együttműködési szerződés alapján számos közös szolgálatot látunk el. A statisztikák szerint az utóbbi években csökkent a tókörnyéki bűnelkövetések száma, - remélve, hogy a gárdonyi polgárőrség munkája is hozzájárult ehhez.

Tisztelt Polgárok!

Az elmúlt években a pénzügyi forrásaink folyamatosan apadnak el, mely nagymértékben megnehezíti a szervezetünk zavartalan működésének fenntartását.
A legnagyobb kiadást képviseli a szolgálati gépkocsi üzemeltetése és fenntartása valamint a saját gépkocsival szolgálatot teljesítő polgárőröknek fizetett üzemanyag kiadások Szeretnénk megvalósítani a szolgálatok alatti egységes formaruha viselését Szükségessé vált, az évek folyamán elavult eszközeink cseréje, újabbak vásárlása. Pl. elemlámpák.
Ha úgy érzi, hogy a munkánk hasznára van a városunk, a város lakossága és a nyaraló vendégek számára kérjük támogassa szervezetünket adójának 1 %-val.

VÁROSI POLGÁRŐRSÉG GÁRDONY
18491270-1-07

Gárdony Város Polgárőrsége

Fel