Testületi ülés
2008.02.18.
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 26-án (kedd) 17.00 órakor testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívja a város polgárait Tóth István polgármester. Napirenden többek között a 2008. évi költségvetés és az adórendeletek.

G Á R D O N Y V Á R O S
P O L G Á R M E S T E R E

Szám: 8-4/2008.


M E G H Í V Ó

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2008. február 26-án (kedd) 17.00 órakor
testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom


Napirend:


1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Tóth István polgármester

2.) 2008. évi költségvetés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: összes bizottság

3.) Cafeteria rendszerhez való csatlakozás
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

4.) Tervezési szerződés – Művelődési Ház
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

5.) A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

6.) Gárdony Város egyesített közműtérképe
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

7.) Ingatlanértékesítés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

8.) A Rezeda utca tó felőli végének rendezése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság


9.) A 266/2007. (VIII.28.) számú határozat módosítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

10.) SzSzB tagok megválasztása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

11.) Adórendeletek
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

12.) Lakáskérelem - Zárt!
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság


Egyebek


Gárdony, 2008. február 15.


Tóth István
polgármester
Fel