Felhívás partnerségi egyeztetésre és értesítés lakossági fórum tartásáról a Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv módosítása ügyében
2021.02.15. 17:11

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, illetve a 4/2017 (IV.3.) számú önkormányzati rendelet szerinti partnereket, hogy Gárdony Város Önkormányzata  módosítja a Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet az alábbiak szerint:

 

1. Gárdony, Béke utca melletti 5415/5 és 5339 hrsz-ú ingatlanok területe (Fehér Fregatt)

2. Gárdony, Tópart utca melletti 5420/21 és 5420/16 hrsz.-ú ingatlanok (Regatta büfé)

3. Gárdony, Mikszáth Kálmán utca, Óvoda utca, Kazinczy F. utca sarkán lévő terület: 6582, 6615, 6617/2, 6617/3 hrsz.-ú ingatlanok (Tom Tom Pizzéria)

4. Gárdony, Bóné Kálmán utca 2367 és 2503 hrsz-ú ingatlanok területe (Sárga ABC)

5. Gárdony, Chernel utcai 5426/3 hrsz.-ú ingatlan területe (Altima Team Kft.)

6. Gárdony, 5426/4 hrsz.-ú Napsugár strand DK-i sarkán lévő terület  

7. Gárdony, 063/4 hrsz.-ú Dinnyési út, 074/57, 074/58, 074/1, 074/52 hrsz.-ú ingatlanok (Pálinkafőzde)

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet (továbbiakban KormR.), valamint a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító 4/2017. (IV.3) Önkormányzati rendelet alapján ezúton értesítem a partnereket.  

A településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos dokumentumok 2021. február 15. napjától megtekinthetők Gárdony Város Önkormányzatának www.gardony.hu honlapján ezen hirdetmény mellékleteként illetve információ kérhető telefonon a 06-22/570-001 telefonszámon a hivatal ügyfélfogadási ideje alatt.  

A veszélyhelyzetre tekintettel a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a vélemény nyilvánítást, és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le, a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

A Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv módosításának ismertetése és véleményezése tárgyában az elektronikus úton történő lakossági fórumot 2021. február 24.-én szerdán 14.00-16.00 óra között tartjuk meg.

Az elektronikus úton tartandó fórumon a részvétel lehetőségeiről 2021. február 15.-étől a www.gardony.hu honlapon a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos dokumentumokkal együtt adok tájékoztatást.

A véleményezési dokumentációval kapcsolatban észrevétellel, javaslattal, véleménnyel a 4/2017 (IV.3.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott  partnerek élhetnek.

Észrevételeket, javaslatokat tenni és véleményt nyilvánítani kizárólag a véleményezésre feltöltött dokumentációval kapcsolatban a fórumon, valamint azt követően írásban a fórumtól számított 15 napon belül az onkormanyzat@gardony.hu e-mail címre küldve, vagy a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalhoz papír alapon  benyújtva lehet.  

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: a lakosság, az ingatlantulajdonosok, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, az érintett helyi önkormányzati szervek vallási közösségek és intézmények.


Letölthető mellékletek:

Tárgyalásos eljárás - véleményezési terv

Tájékoztató az elektronikus úton tartandó lakossági fórumon való részvételről

 

Gárdony, 2020. február 2.                

                                                        

                                                                                           Tóth István

                                                                                          polgármester

Fel