Álláspályázat szervezői munkakör betöltésére
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda

szervező

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi és bizottsági ülések szervezése, előkészítése. Képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, határozat kivonatainak elkészítése. Ülésekkel kapcsolatos nyilvántartási teendők ellátása. Képviselő-testületi határozatok nyilvántartási rendszerének folyamatos vezetése. Képviselő-testületi döntések végrehajtásának megszervezése, a végrehajtások figyelemmel kísérése, időszakonként erről a képviselő-testület tájékoztatása. Szerződések és megállapodások képviselő-testületi döntésnek megfelelő kiigazítása, aláírásra előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

·       Magyar állampolgárság,

·       Cselekvőképesség,

·       Büntetlen előélet,

·       Felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség, a II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség,

·       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·       Közigazgatás területén, helyi önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·       nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

·       a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott fényképes szakmai önéletrajz

·       motivációs levél

·       végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

·       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

·       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Bettina nyújt, a +36-30/718-5860 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·       Postai úton, a pályázatnak a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GRD/10062-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: szervező.

·       Elektronikus úton Jankovics Zoltánné, jegyző részére a onkormanyzat@gardony.hu E-mail címen keresztül

·       Személyesen: Jankovics Zoltánné, jegyző, Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gardony.hu honlapon szerezhet.

 

Oldal nyomtatása
Fel