A Dunaújvárosi Vízi Társulat Küldöttválasztó fórumot hív össze
2016.04.05. 13:43
 A Dunaújvárosi Vízi Társulat Küldöttválasztó fórumot hív össze 2016. április 15. (pénteken) 9.00 órára. 

 
MEGHÍVÓ

Küldöttválasztó fórumra

A 4. számú térség Sárosd-Seregélyesi vízfolyás és a Velencei-tó közvetlen vízgyűjtő területén (Gárdony, Hantos, Nagylók, Sárosd, Seregélyes, Zichyújfalu, Velence részben)

Helyszíne: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5.)

Időpontja: 2016. április 15. (péntek) 9.00 óra

Napirendje:

  • 1 fő jogi személyiséggel rendelkező mezőgazdasági társaságokat képviselő küldött választása
Indoklás:  Keresztes Zsolt küldött lemondása
  • 1 fő jogi magántermelőket képviselő küldött választása
Indoklás: Borbély Sándor küldött halála

A fenti időpontban meghirdetett Küldöttválasztó fórum a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Küldöttválasztó fórumon a tagot magánokiratban foglalt meghatalmazással más személy is képviselheti.

Fontosnak tartjuk, hogy a választott személy jó helyismerettel rendelkezzen, és megfelelően képviselni tudja a térség vizitársulati tagjait.

Dunaújváros, 2016. április 05.

Szabó Tamás s.k.

Intéző Bizottság elnöke”

Fel