Testületi ülések előterjesztései
 
2019. április 17.
 

1. Önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetése                   -melléklet

2. Környezet-tudatosság és integrált fenntarthatósági szemlélet az „Agárdi településrészi központ I. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan - vállalkozási szerződés               -melléklet

3. Képzőművészeti alkotások megvalósítása

4. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló kérelem                                    

5. Támogatási kérelem                            -melléklet

6. Agárd, Csongor utca járda felújítása

7. A gárdonyi 7629/2 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése                  -melléklet

8. Bika-völgyi sétány megvalósítása – közbeszerzési eljárás előkészítése           -melléklet             -melléklet

9. Szerződésmódosítás                     -melléklet              -melléklet

10. Ingatlan adásvételi szerződés aláírása                  -melléklet          -melléklet          -melléklet

 

 
2019. március 27.
 

1. Területcsere   -melléklet

2. Rákóczi Szövetséggel kötendő, a Magyar Iskolaválasztási Programra vonatkozó támogatási szerződés    -melléklet

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása      -1. melléklet    -2. melléklet

4. Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének támogatási kérelme

5. Közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózására vonatkozó rendelet megalkotása

6. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló rendelet megalkotása

7. Intézményvezetői pályázati kiírás

8. Gárdony 7291/A hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog    -melléklet

9. HÉSZ módosítás    -1. melléklet      -2. melléklet

10. Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

 
 
 
 
1. melléklet                                     4. melléklet
2. melléklet                                     5. melléklet
3. melléklet                                     6. melléklet
 
 

 
2019. március 13.

1. Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola átszervezésére vonatkozó véleményezésre

2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

3. Bölcsőde pályázat

4. A gárdonyi 7629/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati kiírás - döntés  -1. melléklet   -2. melléklet

5. Javaslat a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe történő beiratkozások időpontjának meghatározására

6. Napelemes kandeláberek telepítése    - melléklet


2019. február 27.

1. Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

2. Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

3. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése

4. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetése

5. Szerződésmódosítás a Fenyő KHT Kft-vel               -melléklet

6. Magyar Iskolaválasztási Program támogatása                -melléklet

7. Javaslat az Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány kérelmének támogatására

8. Tájékoztató az ASP rendszer bevezetésének tapasztalatairól

9. Kátyúzás        -melléklet

10. Javaslat a városi Jótékonysági Bál bevételből alapítványok támogatására

11. Javaslat védőnői körzetek átalakítására

12. 163 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének forgalomképessé nyilvánítása       -melléklet

13. Gárdonyi VSC kérelme           -melléklet

14. járdafelújítás Dinnyésen és Agárdon      -1.melléklet     -2.melléklet     -3.melléklet

15. 2019. évi közbeszerzési terv módosítása      -mellléklet

 

Oldal nyomtatása
Fel