Testületi ülések előterjesztései
2019. szeptember 25.
 

 
2019. szeptember 18.
 

1. Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához

2. „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” pályázati projekthez kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok ellátása                         -melléklet

3. Agárd, városközpont út- és járdaépítés                   -melléklet

4. Helyi TDM Szervezet működése érdekében kölcsön folyósítása                   -melléklet

5. A Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási Terv módosítást érintő kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

6. A Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítást érintő partnerségi egyeztetési szakasz lezárása             -melléklet           -melléklet             -melléklet           -melléklet

7. Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde SzMSz-nek és szakmai programjának jóváhagyására                                      -melléklet                           -melléklet

8. Javaslat az Esti Harmóniák Kulturális Egyesület részére kölcsön biztosítására          -melléklet

 
 

 
2019. augusztus 28.
 

1. Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér projekthez kölcsön folyósítása          -melléklete

2. Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

3. Javaslat a Gárdonyi Református Egyházközség egyházi jogi személlyel létrejött köznevelési szerződés módosítására

4. Igazgatói beosztásra benyújtott pályázat elbírálása                -melléklete

5. A IX. Családi Piknik és III. Gyertek Át Dinnyésre Fesztivál megrendezéséhez támogatás kérése       -melléklete

6. TOP-3.2.2 pályázat – közbeszerzési szakértő kiválasztása              -melléklete                 -melléklete

7. Javaslat maximális óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezésére   

8. Gárdony alközpontban csapadék csatorna építése               -melléklete

 
 

 
2019. augusztus 14.
 
 

 
2019. július 31.
 

1. Bölcsődevezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálása

2. IV. Ütős Fesztiválhoz kölcsön folyósítása          -melléklet

3. A Dinnyésen felállítandó gólya szoborpár elkészítése                     -melléklet

4. Földhasználati szerződés            -melléklet                   -melléklet              -melléklet

5. A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés aláírása                -melléklet             -melléklet                        -melléklet

6. TOP-1.4.1-19 pályázat – projektterv              -melléklet

7. Óvodai csoportszoba kialakítása                   -melléklet

8. Gárdonyi könyvtár bútorainak beszerzése                      -melléklet

9. Névhasználat iránti kérelem                        -melléklet


2019. július 17.
 

1. Utcák felújítása                    -melléklete

2. Kárpátaljai diákok táboroztatásának támogatása

3. Védőnő kinevezése

4. Pályázati kiírás igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére

5. Az egységes elektronikus közműnyilvántartás előírásainak megfelelő digitális szakági térkép készítésére vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása                            -melléklete

6. Forgalmi rend változtatása iránti kérelem                -melléklete

7. Javaslat Könyvtár elnevezésére

8. Ingatlanértékesítés – adásvételi szerződés aláírása           -melléklete

9. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása – Hotel Varsa ügyében                           -melléklete                 -melléklete

10. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása – Gólya u. 174/2 hrsz. terület a SPAR mellett         -melléklete                     -melléklete

11. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési   Szabályzat módosítása – Sportpark melletti területen és tömbben                 -melléklete                          -melléklete

12. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési   Szabályzat módosítása – Bóné Kálmán utcai „polgári házak” melletti területen és telektömbben            -melléklete             -melléklete

13. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési  Szabályzat módosítása – Cerbona Kemping Pisztráng utcai ingatlanok             -melléklete                            -melléklete

14. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési  Szabályzat módosítása – Határ utcának a Posta és Vörösmarty utcák közötti szakaszán                -melléklete                     -melléklete

15. Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás              -melléklete                 -melléklete

16. A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú  ingatlant érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés aláírása

                             -melléklete                   -melléklete               

17. Közbeszerzési terv módosítása                       -melléklete


 
2019. június 26.
 

1. „2019. évi Testvérvárosi Találkozó megrendezése Gárdony városban” című projekt - projektmenedzsment   -melléklet

2. Javaslat szakértő bizottság tagjainak megválasztására bölcsődevezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálására

3. Javaslat véleményező bizottság tagjainak megválasztására a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói beosztására benyújtott pályázatok elbírálására

4. Útfelújítás         -melléklet

5. Intézményvezetői megbízás

6. Digitális Tanterem szolgáltatás

7. Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kérelem              -melléklet

8. Digitális térkép            -melléklet

9. A Surf Core Kft. Sportkomplexum engedélyezési eljárásához szükséges parkolóhelyek
önkormányzati területen lévő biztosítása
                  -melléklet                    -melléklet

10. Ingatlan ajándékozása önkormányzati tulajdonba          -melléklet           -melléklet

 
 

 
2019. június 19.
 
 

 
2019. június 5.
 
 
 

 
2019. május 29.
 

1. Beszámoló Gárdony város 2018. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről

      1. melléklet                      2. melléklet                     3. melléklet                  4. melléklet

2. A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóság-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása         -melléklet

3. A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása          -melléklet

4. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5. Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

6. A 2018. évi költségvetés IV. módosítása 

7. Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása 

8. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtása 

9. Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme                     -melléklet

10. Igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére pályázat kiírása    

11. A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés

12. A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása          -melléklet

13. Az irodalmi sétányon elhelyezendő kövek elkészítése – vállalkozási szerződés elfogadása         -melléklet

14. A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése               -melléklet

15. Agárdi óvoda felújítása – pályázat     

16. Gárdonyi Óvoda Alapító Okiratának módosítása     

17. A többször módosított 3/2009 (I. 28.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló kérelem         1. melléklet                  2. melléklet

18. Ingatlanértékesítés               -melléklet

19. A gárdonyi 6475/1 hrsz-ú, ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása

       -1. melléklet                -2. melléklet               -3. melléklet

20. Gárdonyi temetőben járda felújítása II. ütem                  -melléklet

21. Kötelező nyilvánosság biztosítása - TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004 pályázathoz kapcsolódóan      -melléklet

22. A „2019. évi Testvérvárosi Találkozó megrendezése Gárdony városban” című projekthez előleg biztosítása

23. Éves statisztikai összegezés a 2018. évi közbeszerzésekről          -melléklet

 

 
2019. május 8.

1. Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesületének 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

- 1. melléklet      -2.melléklet      -3.melléklet

2. Támogatási kérelem

3. TRAPPANCS Sportegyesület támogatási kérelme                 -melléklet

4. Gárdonyi Óvoda - férőhely bővítés

5. 2019. évi közbeszerzési terv módosítása              -melléklet

6. Agárd, Csongor utca járda és utcafelújítás közbeszerzés kiírása   

-1. melléklet        -2. melléklet       -3.melléklet

7. A Dinnyésen felállítandó gólya szoborpár elkészítése – vállalkozási szerződés elfogadása      -melléklet

8. Az irodalmi sétányon elhelyezendő kövek elkészítése – vállalkozási szerződés elfogadása      -melléklet

9. Digitális Tanterem szolgáltatás                   -melléklet

10. Agárdi temetőben járda felújítása              -melléklet

 

 
2019. április 24.

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. Bölcsődevezető beosztás betöltésére pályázat kiírása

3. Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása  

4. Javaslat a Gárdonyi Óvoda nyitvatartási rendjére

5. Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme        -melléklet

6. XXV. Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballon Karnevál támogatására vonatkozó kérelem      -melléklet

7. Mészáros Lázár és Szemere Bertalan utcák felújítása         -melléklet

8. A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú terület hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás – döntés      -melléklet 

9. Hozzájáruló nyilatkozat            -melléklet            -melléklet

10. Ingatlanértékesítés  

11. Agárd, Csongor utca felújítása          -melléklet

 

 
2019. április 17.
 

1. Önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetése                   -melléklet

2. Környezet-tudatosság és integrált fenntarthatósági szemlélet az „Agárdi településrészi központ I. ütem” című pályázathoz kapcsolódóan - vállalkozási szerződés               -melléklet

3. Képzőművészeti alkotások megvalósítása

4. A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló kérelem                                    

5. Támogatási kérelem                            -melléklet

6. Agárd, Csongor utca járda felújítása

7. A gárdonyi 7629/2 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése                  -melléklet

8. Bika-völgyi sétány megvalósítása – közbeszerzési eljárás előkészítése           -melléklet             -melléklet

9. Szerződésmódosítás                     -melléklet              -melléklet

10. Ingatlan adásvételi szerződés aláírása                  -melléklet          -melléklet          -melléklet

 

 
2019. március 27.
 

1. Területcsere   -melléklet

2. Rákóczi Szövetséggel kötendő, a Magyar Iskolaválasztási Programra vonatkozó támogatási szerződés    -melléklet

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása      -1. melléklet    -2. melléklet

4. Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének támogatási kérelme

5. Közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózására vonatkozó rendelet megalkotása

6. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló rendelet megalkotása

7. Intézményvezetői pályázati kiírás

8. Gárdony 7291/A hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog    -melléklet

9. HÉSZ módosítás    -1. melléklet      -2. melléklet

10. Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

 
 
 
 
1. melléklet                                     4. melléklet
2. melléklet                                     5. melléklet
3. melléklet                                     6. melléklet
 
 

 
2019. március 13.

1. Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola átszervezésére vonatkozó véleményezésre

2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

3. Bölcsőde pályázat

4. A gárdonyi 7629/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati kiírás - döntés  -1. melléklet   -2. melléklet

5. Javaslat a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe történő beiratkozások időpontjának meghatározására

6. Napelemes kandeláberek telepítése    - melléklet


2019. február 27.

1. Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

2. Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

3. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése

4. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetése

5. Szerződésmódosítás a Fenyő KHT Kft-vel               -melléklet

6. Magyar Iskolaválasztási Program támogatása                -melléklet

7. Javaslat az Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány kérelmének támogatására

8. Tájékoztató az ASP rendszer bevezetésének tapasztalatairól

9. Kátyúzás        -melléklet

10. Javaslat a városi Jótékonysági Bál bevételből alapítványok támogatására

11. Javaslat védőnői körzetek átalakítására

12. 163 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének forgalomképessé nyilvánítása       -melléklet

13. Gárdonyi VSC kérelme           -melléklet

14. járdafelújítás Dinnyésen és Agárdon      -1.melléklet     -2.melléklet     -3.melléklet

15. 2019. évi közbeszerzési terv módosítása      -mellléklet

 

Oldal nyomtatása
Fel