Fókusz szociális szolgálat
Gárdony Város Önkormányzata 1997. november 1-ével alapította meg a Fókusz Szociális Szolgálatot, mint a korábbi Családsegítő, Gondozó és Gyermekjóléti Szolgálat jogutódját. Az intézmény alaptevékenységi körébe tartozó alapellátások:
  • házigondozó szolgáltatás
  • szociális étkeztetés
  • családsegítés
  • gyermekjóléti szolgáltatás
  • átmeneti ellátást biztosító ellátás
  • idősek klubja

Az intézmény tevékenységének célja: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a helyi önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekjóléti szolgáltatás megvalósítása. A már meglévő ellátási formák működtetése, továbbfejlesztése, újabb ellátási formák igény szerinti bevezetése.

A Fókusz Szociális Szolgálat Gárdony Város közigazgatási területén komplex szociális szolgáltatást nyújt, feladatait a szociális és a gyermekvédelmi törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján végzi. Az ellátások nyújtása az intézmény szakmai programjában foglaltak alapján történik.

Elérhetőség:

Gárdony, Gárdonyi Géza utca 2.
Faragó Rózsa
Tel.: 22/355-231
E-mail: fokusz_szocszolg@vivamail.hu


Fókusz Szociális Szolgálatot

Humán Sztráda Nonprofit Kft.

A Humán Sztráda Nonprofit Kft. a közösségi ellátás keretében a gárdonyi kistérségre kiterjedő terület vonatkozásában szenvedélybetegek és pszichiátriai betegeknek lakókörnyezetében történő ellátásával foglalkozik.

A közösségi szenvedély- és pszichiátriai betegellátás célja, hogy a gondozott szenvedély- és pszichiátriai betegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve ha már kirekesztődtek a közösségből, sikerüljön oda visszailleszkedniük. Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítja. A szolgálaton belül alkohol, gyógyszer és pszichiátriai problémákkal küzdők alkotják az ellátás gerincét.

A szolgáltató elérhetőségei:

Telefon: 06/1-787-6629
Levelezési cím: 1081 Budapest, Rákóczi u. 59. V/4.
e-mail cím: kozossegi@humansztrada.hu

Oldal nyomtatása
Fel