Gárdonyi Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek elérhetőségei

Levelezési cím:

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

 

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:       08.00 - 12.00; 13.00 - 17.30

Szerda:     08.00 - 12.00;

Péntek:     08.00 - 12.00

 

Tóth István

polgármester

iroda: II/209

tel.: 22/570-094

fax: 22/570-182

e-mail: titkarsag@gardony.hu

 

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

jegyző

iroda: I/106

tel.: 22/570-235

e-mail: bozsoki.kornelia@gardony.hu

 

Jankovics Zoltánné

aljegyző

iroda: I/106

tel.: 22/570-237

e-mail: jankovics.zoltanne@gardony.hu

 

Hatósági iroda

Jankovics Zoltánné

irodavezető

birtokháborítási ügyek

iroda: I/106

tel.: 22/570-237

e-mail: jankovics.zoltanne@gardony.hu

 

Adó Csoport

Csányi Andrea

adóügyi ügyintéző

gépjárműadó, adókönyvelés

tel: 22/570-100/241 mellék

iroda: III. emelet

e-mail: adoposta@gardony.hu

 

Danis Kinga

adóügyi ügyintéző

telekadó, építményadó, talajterhelési díj

tel: 22/570-100/125 mellék

iroda: II/220/A,

e-mail: daniskinga@gardony.hu

 

Kőműves Éva

adóügyi ügyintéző

behajtási, végrehajtási ügyek, méltányossági kérelmek

tel.: 22/570-100/216 mellék

iroda: II/220

e-mail: komuveseva@gardony.hu

 

Patkó István

adóügyi ügyintéző

adó- és értékbizonyítványok, adóellenőrzések

iroda: II/220/A ,

tel: 22/570-100/213 mellék

e-mail: patkoistvan@gardony.hu

 

Valler Csaba

adóügyi ügyintéző

idegenforgalmi adó, iparűzési adó, adóellenőrzések

tel.: 22/570-100/216 mellék

iroda: II/220

e-mail: vallercsaba@gardony.hu

 

Igazgatási csoport

Boriszovné Gábriel Erzsébet

ügyintéző

anyakönyvi ügyintézés (házasságkötés, születés, halálozás), állampolgársági ügyek, honosítás, névváltoztatás, hagyatéki ügyek, lakcím igazolás

iroda: II/207

tel.: 22/570-100/210 mellék

e-mail: boriszovne@gardony.hu

 

Danis Kinga

ügyintéző

házasságkötés

tel: 06 70/262 0592

iroda: II/220/A,

e-mail: daniskinga@gardony.hu

 

Kőműves Éva

ügyintéző

házasságkötés

tel.: 22/570-100/216 mellék

iroda: II/220

e-mail: komuveseva@gardony.hu

 

Buzainé Lóth Ágnes

ügyintéző

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, születési hozzájárulás; üzletek és vendéglátó helyek bejelentése, működésének engedélyezése; telepengedélyezés eljárás, szálláshely engedélyezés (Gárdony), állattartási ügyek

iroda: II/202

tel: 22/570/100/224 mellék

e-mail: buzaine@gardony.hu

 

Kiss Nóra

ügyintéző

ápolási díj, köztemetés, rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, közösségi együttélés szabályait sértő cselekmények, talált tárgyak, fakivágás, növényvédelmi hatósági ügyek

iroda: II/203

tel: 22/570-100/233mellék

e-mail: kissnora@gardony.hu

 

Építési és Műszaki Csoport

Faragó Imre

építéshatósági ügyintéző

építési ügyek (Pázmánd, Pákozd, Szabadegyháza), útügyek, közterület-foglalás, közművekkel kapcsolatos ügyek

iroda: II/204

tel.: 22/355-122, 22/570-100/222 mellék

e-mail: farago.imre@gardony.hu

 

Keilbach János

építéshatósági ügyintéző

építési ügyek (Kápolnásnyék, valamint Gárdony 7-es főút, Vörösmarty utca Határ út Jókai utca által határolt terület), szabályozási tervvel kapcsolatos ügyek

iroda: II/201

tel.: 22/355-122, 22/570-100 / 238mellék

e-mail: keilbach@gardony.hu

 

Móricz Péter

építéshatósági ügyintéző

építési ügyek (Velence 7-es főúttól északra eső területe, Sukoró, Nadap)

iroda: II/221

tel.: 22/355-122, 22/570-100 /215 mellék

e-mail: moriczpeter@gardony.hu

 

Rauch Gabriella

KCR ügyintéző

házszámok megállapítása, közterület elnevezésével kapcsolatos eljárás, utcanévtáblákkal kapcsolatos ügyintézés

iroda: II/204

tel.: 22/355-122, 22/570-100 /240 mellék

e-mail: rauch.gabriella@gardony.hu

 

Szabó Zsolt

építéshatósági ügyintéző

építési ügyek (Agárd, Agárd-Csiribpuszta, Vereb)

iroda: II/201

tel.: 22/355-122, 22/570-100 / 238 mellék

e-mail: szabo.zsolt@gardony.hu

 

Tóthné Dégi Henrietta

építéshatósági ügyintéző

építési ügyek (Zichyújfalu, Dinnyés, Gárdony 7-es főút, Vörösmarty utca Határ út, Jókai utca által határolt részen kívüli területe, Velence 7-es főúttól délre eső területe)

iroda: II/222

tel.: 22/355-122, 22/570-100 /242 mellék

e-mail: degiheni@gardony.hu

 

Pénzügyi Iroda

 

Pénztár: II/226

tel.: 22/570-027/211 mellék

Belső pénztári órák:

Hétfő: 08.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Szerda: 08.00 - 12.00

Péntek: 08.00 - 12.00

 

Az adózók a befizetéseiket, a nem a hivatalhoz tartozó személyek a befizetéseiket, az OTP fiókjaiban illetve a Posta kirendeltségein, vagy utalással tehetik meg.

 

Gabrovits Eszter

Pénzügyi Iroda vezetője

iroda: II/223

tel.: 22/570-238, 22/570-027/214 mellék

e-mail: gabrovitseszter@gardony.hu

 

Babirák Zsuzsanna

pénzügyi ügyintéző

tel.: 22/570-027 212 mellék

iroda: II/224

e-mail: bzsuzsa@gardony.hu

 

Kiss Szilvia

pénzügyi ügyintéző

tel.: 22/570-027 217 mellék

iroda: II/224

e-mail: kiss.szilvia@gardony.hu

 

Ötvösné László Tímea

pénzügyi ügyintéző

iroda: II/225

tel.: 22/570-100/212 mellék

e-mail: otvosnetimea@gardony.hu

 

Némethné Bakos Mária

pénzügyi ügyintéző, pénztáros

iroda: II/211

tel.: 22/570-100/226 mellék

e-mail: nemethnemarcsi@gardony.hu

 

Németh Ottóné

pénzügyi ügyintéző

iroda: II/225

tel.: 22/570-027 212 mellék

e-mail: nemeth_one@gardony.hu

 

Szabó Bettina

költségvetési előadó

iroda: II/224

tel.: 22/570-027/217 mellék

 

Szász Krisztina

pénzügyi ügyintéző

iroda: II/224

tel.: 22/570-027/217 mellék

e-mail: szasz.krisztina@gardony.hu

 

Polgármesteri kabinet

Fekete György

vagyonkezelő

iroda: II/205

tel.: 22/355-122 / 225 mellék

e-mail: fekete.gyorgy@gardony.hu

 

Nemesné Bácskai Zsuzsanna

pályázati referens

iroda: II/206.

tel.: 22/355-122, 22/570-100/239 mellék

e-mail: bacskaizsuzsi@gardony.hu

 

Szöllősi Szabolcs

közterület-felügyelő

iroda: III. emelet

tel.: 22/570-100/241 mellék

mobil: 06 30 499 9643

e-mail: kozterulet@gardony.hu

 

Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda

dr. Sántha Tibor

irodavezető

iroda: I/101

tel.: 22/570-236, 22/570-100/209 mellék

e-mail: santha@gardony.hu

 

Domonkos Tímea

iktató

iroda: I/105

tel.: 22/570-100 /234 mellék

e-mail: domonkostimea@gardony.hu

 

dr. Drdul Emília

intézményi szervező

egészségügy, oktatás, választással kapcsolatos kérelmek

iroda: I/104

tel.: 22/570-100/233 mellék

e-mail: drdul@gardony.hu

 

Gémesi Evelin

szervező

termőföld adásvételi/haszonbérleti szerződések közzétételi eljárása, önkormányzati rendeletek, választással kapcsolatos kérelmek

iroda: I/103

tel.: 22/570-100/235 mellék

e-mail: gemesievelin@gardony.hu

 

Horváth-Balogh Boglárka

iktató

iroda: I/105

tel.: 22/570-100 /234 mellék

e-mail: baloghbogi@gardony.hu

 

Pétervári Istvánné

szervező

testületi ülések előkészítése

iroda: I/106

tel.: 22/570-100 /261 mellék

e-mail: rita@gardony.hu

 

Sima Éva

humánpolitikai referens

személyzeti ügyek

iroda: I/103

tel.: 22/570-100 /237 mellék

e-mail: simaeva@gardony.hu

 

Vargáné dr. Kállai Marianna

szervező

szerződések

iroda: I/102

tel: 22/570-100/236

e-mail: kallaimariann@gardony.hu

 

Oldal nyomtatása
Fel