Testületi ülés május 30-án
2018.05.24. 20:44
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 30-án (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, majd 19.00 h-kor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. Napirendi pontok:

 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 30-án (szerdán) 18:00 órakor

testületi ülést tart

a Városháza földszinti tanácskozó termében,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

 1.) Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentésről

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

2.) 2017. évi költségvetési rendelet IV. módosítása

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

3.) A 2017. évi zárszámadás jóváhagyása 

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

4.) Beszámoló a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi működéséről 

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

5.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés

      Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

      Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

6.) Önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetése

      Előadó: Tóth István polgármester

      Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

7.) A gárdonyi 0198/22, 0198/23 és 0198/24 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása iránti eljárás megindításának kezdeményezése

     Előadó: Tóth István polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

8.) Javaslat köznevelési intézmények és az Agárdi Tündérkert Bölcsőde zárva tartási rendjére

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

9.) Kültéri sportpark megvalósítás Dinnyésen

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

10.) Gárdony, Bóné K. utcai szociális bérlakások tervezése           

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

11.) Vízárok utca – közvilágítás

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

12.) Gárdonyi Óvoda Alapító Okirat módosítása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

13.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló

       2/2018 (II. 01.) Önkormányzati rendelete módosítása   

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

14.) Agárdi Popstrand főrendezőjével kötendő megállapodás jóváhagyása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

15.) A gárdonyi 2261 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

16.) A gárdonyi 8298/39 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

 Egyebek

Gárdony, 2018. május 24.

 Tóth István

 polgármester


Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 30-án (szerdán) 19:00 órakor
zárt testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.

 
Napirend:
 
1.) Ingatlanértékesítés – pályázati értékelés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
2.) A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2017. évi beszámolója
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
3.) Az Agárdi Zöld Kft. 2017. évi beszámolója
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
4.) Gárdony Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladataira megbízás
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
5.) A VHG Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
6.) A VHG Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
7.) Egyedi méltányossági kérelem
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság
 
8.) Egyedi méltányossági kérelem
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság
 
Egyebek
 
Gárdony, 2018. május 24.
 
Tóth István
polgármester
 

 

 
Fel