Meghívó testületi ülésre: november 29.
2017.11.24. 14:46
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november  29-én (szerdán) 17:00  órakor testületi ülést tart a Nemzedékek Háza Klubtermében (2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.), a testületi ülést követően zárt testületi ülés, valamint közmeghallgatás is lesz.

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. november  29-én (szerdán) 17:00  órakor

testületi ülést tart

 a Nemzedékek Háza Klubtermében (2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.),

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

2.) A 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

3.) Tájékoztató az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

4.) A Gárdonyi Géza Lakóközösség közérdekű bejelentése

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

5.) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyiséghasználati joga

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

6.) Pályázat a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

7.) Forgalmi rend változása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

8.) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

9.) Nyugdíjas Klubok 2017. évi beszámolója

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

10.) 2018. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat       

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

A pályázatok elbírálását: Egészségügyi és Szoc. Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

11.) Gárdony Város Polgárőrség támogatási kérelme

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

12.) A Pázmánd Női Kézilabda SE támogatási kérelme

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

13.) A Sportegyesület Pázmánd és a Pázmánd Női Kézilabda SE támogatási kérelme

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

14.) Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat megkötésére

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

15.) Kulturális intézmények dolgozóinak átszervezése

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

16.) A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

17.) A helyi adókról szóló rendelet megalkotása

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

18.) Védőnői álláshely pályázati kiírása            

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ügyrendi Bizottság

19.) Igazgatási szünet elrendelése           

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság

20.) A gárdonyi 6474/14/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog            

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

21.) Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról            

       Előadó: Tóth István polgármester

       Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

22.) TDM alapszabály módosítása            

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság

23.) Együttműködési megállapodás a Nemzeti Sportközpontokkal az Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program futókör beruházására vonatkozóan

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság  

24.) Hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadása       

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

25.) Az Agárdi Gyógy-és Termálfürdő Zrt. eseti közbeszerzési szabályzata

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

Egyebek

Gárdony, 2017. november 24.

Tóth István

polgármester


MEGHÍVÓ

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. november 29-én (szerdán) 18:00  órakor

zárt testületi ülést tart

a Nemzedékek Háza Klubtermében

(2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.),

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2017. I.-III. negyedévi beszámolója

Előadó: Tóth István polgármester

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

Egyebek

Gárdony, 2017. november 24.

Tóth István

polgármester


 

Meghívó

Gárdony város önkormányzat képviselő-testülete

2017. november 29-én (szerdán) 17.30 - 18.00 óra között

KÖZMEGHALLGATÁST  tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nemzedékek Háza, Klubterem (2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.)

Gárdony, 2017. november 24.

Tóth István

polgármester

 

 

Fel