Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati felhívás közterület-felügyelői álláshelyre

Beküldési határidő:  2015. június 15.Pályázati felhívás közterület-felügyelő álláshelyre

 A Gárdonyi Polgármesteri Hivatala (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.) a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. alapján pályázatot ír ki közterület-felügyelői álláshely betöltésére.

 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű időtartam, 6 hónap próbaidővel.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 Munkavégzés helye: Fejér megye, 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

 Feladat: a közterület jogszerű használatának ellenőrzése, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása. Közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében.

A közterület-felügyelő feladatait a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv., a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv., valamint a mindenkor érvényben lévő Gárdony Város Képviselő-testületének helyi rendeletei alapján látja el.

Képesítési feltételek: A 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet - a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól – alapján, az 1. sz. melléklet 30. pont I. vagy II. besorolási osztályban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXCIX. tv. 1. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet
  • egészségügyi alkalmasság
  • számítógép felhasználói szintű ismerete
  • saját gépkocsi használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • A munkakör területén szerzett szakmai tapasztalat
  • közigazgatási alapvizsga

Pályázattal kapcsolatos határnapok:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való elsődleges közzétételtől számított 15. nap

A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:

-       a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz,

-       iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

-       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen kell benyújtani, Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal jegyzője részére (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. címre.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt: Jankovics Zoltánné aljegyző 22/570-237

Kapcsolattartó adatai
neveJankovics Zoltánné
címGárdony, Szabadság u. 20-22.
telefon06/22/570-237
e-mail címonkormanyzat@gardony.hu
Letölthető dokumentumok
Pályázati felhívás


Eredményhírdetés:  2015. május 20.

Fel