TOP-4.2.1. Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése
Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése (letölthető sajtóközlemény)

A Széchenyi 2020 program keretében 58,86 mFt támogatással felújításra kerül az egykori Református Iskola épülete, és új funkciók kerülnek betelepítésre. A volt Református Iskola épülete, mely Önkormányzati tulajdonú, méltatlan állapotban van a múltjához, a környezetéhez, a település egyik legforgalmasabb utcájához és a funkcióiban is betölthető szerepéhez képest. A megújult épületben két szociális alapszolgáltatás - házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek közösségi ellátása- kap helyet. A házi segítségnyújtás alapszolgáltatás zavartalan működése 5-9 fő új alkalmazott felvételét teszi szükségessé. Az épületrész üzemeltetését a betelepülő szociális alapszolgáltatók (Gárdonyi Református Egyház, Egészségdokk Alapítvány) végzik. Az épület a legmodernebb technológiával újul meg, megújuló energiát alkalmaz a hosszú távú fenntarthatóság és klímatudatosság szempontjait is figyelembe véve. A fejlesztés eredményeként biztosítottabbá válik Gárdony lakossága számára a hozzáférhetőbb és korszerűbb szociális alapellátás.

A beruházás konzorciumi formában valósul meg. A Gárdony Város Önkormányzata által vezetett konzorcium tagja az ALBENSIS Nonprofit Kft.

A támogatás 100% intenzitású, amely 58 855 600 Ft támogatást nyújt ERFA és Magyar költségvetési forrásból az Önkormányzat számára.

 

Projekt adatok:

Projekt címe: Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése

Projekt azonosítója: TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00017

Támogatás mértéke: 58 855 600 Ft   

Megvalósítás tervezett ideje: 2017.06.01 – 2018.11.30

 

Pályázó intézmény megnevezése: Gárdony Város Önkormányzata

Telefon: +36 22 570 028

E-mail: onkormanyzat@gardony.hu 

Honlap: www.gardony.hu

Cím: H-2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.

Oldal nyomtatása
Fel