Testületi ülés szeptember 26-án
2018.09.21. 13:49
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-án (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, 18.30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 

 
 
MEGHÍVÓ
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 26-án (szerdán) 18:00 órakor
testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
 
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Tóth István polgármester
 
2.) A 2018. évi költségvetés II. módosítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
3.) A 2018. évi költségvetés I. félévi alakulása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
4.) Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2019. évi fordulójához
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
 
5.) Iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság
 
6.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 
7.) Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vezető tisztségviselőinek, FB tagjainak, és az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóinak javadalmazási és juttatási rendszeréről szóló szabályzat
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
Egyebek
 
Gárdony, 2018. szeptember 21.
 
Tóth István
polgármester

 
MEGHÍVÓ
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. szeptember 26-án (szerdán) 18:30 órakor
zárt testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom
 
Napirend:
 
 
1.) Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2018. I-II. negyedévi tevékenységéről
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság
 
2.) Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vezető tisztségviselőjének díjazása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság
 
3.) „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: összes bizottság
 
4.) „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: összes bizottság
 
5.) „Díszpolgár” kitüntető cím adományozása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: összes bizottság
 
Egyebek
 
Gárdony, 2018. szeptember 21.
 
Tóth István
polgármester
 
 
 
 
 
Fel