Testületi ülés és közmeghallgatás 2018. október 31-én
2018.10.26. 12:00
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 31-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést, 19 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében. A közmeghallgatásra 2018. október 31-én 18.30 h-kor kerül sor.
 

 
M E G H Í V Ó
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. október 31-én (szerdán) 18:00 órakor
testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.
 
 
Napirend:
 
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Tóth István polgármester
 
2.) A nyugdíjas klubok 2018. évi beszámolója
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság; Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság
 
3.) Hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó szerződés elfogadása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
4.) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali  munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
 
5.) Névhasználat iránti kérelem
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság
 
6.) A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. vezető tisztségviselőinek, FB tagjainak, és az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóinak javadalmazási és juttatási rendszeréről szóló szabályzat
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
 
7.) Az Agárdi Zöld Kft. vezető tisztségviselőinek, FB tagjainak, és az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóinak javadalmazási és juttatási rendszeréről szóló szabályzat
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
8.) Futókör – pótmunka
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság
 
9.) Bérlakások kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása – közbeszerzési szakértő felkérése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
10.) Utcaelnevezés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
11.) Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervmódosítás Gárdony két területét érintően véleményezési szakasz lezárása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság
 
12.) Ingatlanértékesítés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
13.) Agárd, Ravatalozó kivitelezése – árajánlatkérés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
Egyebek
 
Gárdony, 2018. október 26.
 
Tóth István
polgármester

 
M E G H Í V Ó
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. október 31-én (szerdán) 19:00 órakor
zárt testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
 
1.) Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vezető tisztségviselőjének szerződésmódosítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
2.) Egyedi méltányosság
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság
 
Egyebek
 
Gárdony, 2018. október 26.
 
 
Tóth István
polgármester

 
M E G H Í V Ó
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 31-én (szerdán) 18.30 - 19.00 óra között KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre tisztelettel meghívom.
 
Az ülés helye: Városháza földszinti tanácskozó terme (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.)
 
Gárdony, 2018. október 26.
 
Tóth István
polgármester
 
 
 
 
 
 
Fel