Testületi ülés 2018. december 5-én
2018.12.04. 15:25
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 05-én (szerdán) 18:00 órakor rendkívüli testületi ülést, 18.30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.

 
M E G H Í V Ó 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. december 05-én (szerdán) 18:00 órakor
rendkívüli testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.
Napirend:
 
1.) 2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Előadó: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
2.) Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
3.) Agárd, telephely infrastruktúra kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
4.) CLLD könyvtár közbeszerzési szakértő kiválasztása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
5.) Szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
Egyebek
 
Gárdony, 2018. december 04.
 
Tóth István
polgármester

MEGHÍVÓ
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. december 05-én (szerdán) 18:30 órakor
zárt testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.
 
 
Napirend:
 
1.) Kátyúkár iránti kérelem
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
2.) Kártérítési kérelem
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Egyebek
 
Gárdony, 2018. december 04.
 
Tóth István
polgármester
 
 
 
Fel