Testületi ülés 2018. augusztus 29-én
2018.08.24. 15:36
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 29-én (szerdán) 18:00 órakor testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében.
 

 
MEGHÍVÓ 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. augusztus 29-én (szerdán) 18:00 órakor
testületi ülést tart
a Városháza földszinti tanácskozó termében,
melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
 
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Tóth István polgármester
 
2.) Iskolavédőnő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság
 
3.) Iskolavédőnő kinevezése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság
 
4.) Gárdony, Jókai utca forgalmi rend változása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
5.) A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
6.) A településkép védelméről szóló 2/2018 (II. 01.) Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
7.) CLLD pályázati lehetőségek
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
8.) Gárdony, Bóné Kálmán utcai járda- és parkoló kivitelezésére árajánlatkérés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság
 
9.) Állami Számvevőszéki jelentés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
10.) Ingatlanértékesítések
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
11.) A gárdonyi 6797/2hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási, ajándékozási és adásvételi szerződés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 
12.) A gárdonyi 8131/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 
13.) A gárdonyi 2326 hrsz-ú ingatlanon szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 
Egyebek
 
Gárdony, 2018. augusztus 24.
 
Tóth István
polgármester
 
Fel